Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Fysisk aktivitet barn och unga - hälsofrämjande och förebyggande arbete

Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. Barn och unga behöver röra på sig varje dag, men det är extra viktigt för barn både då deras kroppar växer och behöver bli starka, men också då vi vet att de vanor vi får med oss som små barn också påverkar vilka vanor vi har som vuxna.

Fysisk aktivitet hos unga årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.

Metoder och verktyg för att främja Fysisk aktivitet

Pulshöjande aktivitet i skolan 

Bild som hoppar och springer i en gymnastiksal

Pulshöjande fysisk aktivitet är ett koncept som innebär, i korthet, att skolor inför daglig fysisk aktivitet på schemat för elever på skolor utöver ämnet Idrott och hälsa. Syftet med koceptet är att erbjuda regelbunden, fysisk pulshöjande aktivitet för att bland annat öka förmågan till inlärning på efterföljande lektion.

Läs mer om Pulshöjande fysisk aktivitet i skolan

Rörelseförståelse

Rörelseförståelse/rörelserikedom kommer av engelskans physical literacy* och är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Helheten utgörs av fyra delar: den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga. Det handlar om att utveckla alla individer så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Därför är rörelseförståelse lika viktigt som läs- och skrivförståelse!

Läs mer om rörelseförståelse/rörelserikedom

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet kan användas i såväl förebyggande syfte som behandling vid en mängd olika sjukdomstillstånd. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en behandlingsmetod för hälso- och sjukvården för att möta den livsstils­relaterade ohälsan kopplad till otillräcklig fysisk aktivitet. FaR kan erbjudas som ett alternativ eller komplement till farmakologisk behandling. All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har möjlighet att förskriva FaR.

Läs mer om fysisk aktivitet på recept (FaR)