Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hälsoworkshop


Hälsoworkshop

Länsstyrelsen erbjuder workshop inom området integration. Syftet är att kunna förmedla de verktyg som gör att man känner sig trygg i mötet med målgruppen. Att man ska känna till vilket stöd man kan eller bör ge och framförallt att veta vem som ska kontaktas i nästa steg för att hjälpa vidare. Syftet är att erbjuda relevant kompetensutveckling för personal och frivilligarbetare.

För vem

Personer som i sitt yrke och/eller frivilligarbete möter målgruppen och är i behov av mer kunskap kring process, konsekvenser och stödverktyg.

Tillvägagångsätt

På Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/jonkoping kan man anmäla sig ca en månad innan varje tillfälle. Länsstyrelsen försöker påminna om detta på olika sätt. Vid t ex nätverksträffar och via maillistor. Varje workshop innehåller en föreläsningsdel och en diskussionsdel inklusive erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn

Kontaktuppgifter

Anne Bergquist, Länsstyrelsen i Jönköpings län. anne.bergquist@lansstyrelsen.se