Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Kulturunderstödd rehabilitering

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. KUR genomförs i grupp och kan rekommenderas med syfte för att bryta social isolering och främja psykisk hälsa. KUR, som är en mindre kravfylld insats, kan erbjudas både vid en kort- och/eller lång sjukskrivningsperiod.

Kulturunderstödd rehabilitering vänder sig till personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller ospecifierad smärta. (Diagnoser som ingår är; depression F31-F39, ångest F40-42, stressrelaterade sjukdomar F43-F48 och smärta F45.4, M79.1, M79.7, R52.2A, R52.2C, R52.9. Exklusionskriterier är svår psykisk ohälsa, känt pågående missbruk eller suicidrisk.)

I mån av plats kan ni kan remittera patienter som är seniorer med nedstämdhet/depression och risk för isolering.

NYTT från och med hösten 2019 är att ni också kan remittera patienter med övervikt/fetma i mån av plats.


Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och sker i samarbete med vårdenhet, arbetsplats/Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Målet är att förbättra hälsa, såväl psykiskt och socialt och att man efter avslutad rehabilitering ska kunna återgå till någon form av arbete, arbetsträning eller studier.

 

Upplägg Kulturunderstödd rehabilitering

Kulturunderstödd rehabilitering genomförs i grupp tillsammans med professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor. Rehabiliteringen pågår under tio veckor med 2 aktiviteter/vecka och avslutas med en återträff ca 3 veckor efter avslutad rehabilitering. Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som måla, tova och sy/träslöjd, körsång, dans och rörelser. Gruppen tar också del av kulturupplevelse som konserter, teaterföreställningar och konstutställningar/utställningar.

Gruppstart hösten 2021

Hösten 2021
Vetlanda: Infoträff 29/9 och avslut 8/12. Återträff 12/1 -22. Träffarna är förlagda mestadels på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Värnamo: Infoträff 13/9 och avslut 1/12. Återträff 20/12. Träffarna är förlagda mestadels på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Gislaved: Infoträff 16/9 och avslut 14/12. Återträff i januari 2022. Träffarna är mestadels förlagda på tisdagar och torsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Jönköping: Infoträff 27/9 och avslut 8/12. Återträff 3/1 2022 . Träffarna är mestadels förlagda på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Habo och Mullsjö: Infoträff 16/11. Träffarna är mestadels förlagda på tisdagar och torsdagar.

Gruppstart våren 2022

Värnamo: Infoträff 14 mars, aktivitetsstart 21 mars. Avslut 1 juni och återträff 22 juni. Träffarna är förlagda mestadels på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Vetlanda: Info kommer inom kort

Värnamo: Info kommer inom kort

Gislaved: Info kommer inom kort

Jönköping: Info kommer inom kort

Habo och Mullsjö: Info kommer inom kort

Kontakt

Kontaktpersoner - länsövergripande

Länskoordinator -
Kulturunderstödd rehabilitering
Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
T. 010-24 241 73, M. 070-545 06 05
birgitta.ekeberg@rjl.se

Processledare Kultur för hälsa
Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Tel. 010-24 242 11, 070-698 01 00
paula.bergman@rjl.se

Kontaktuppgifter Kulturkoordinatorer

Jönköping
Frida Concannon
073-506 38 70
frida.concannon@mcenter.se         

Habo och Mullsjö
Eva Edevik
073-6704126
eva.edevik@teaterstickorna.se

Vetlanda
Ingela Carlström
070-152 09 69
ingela@icwebbdesign.se

Värnamo
Cecilia Gustavsson
0370-37 76 56
cecilia.gustavsson@varnamo.se 

Gislaved
Annie Nilsson
0371-810 00
annie.nilsson@gislaved.se

Remittera

Diagnoser som ingår är; depression F31-F39, ångest F40-42, stressrelaterade sjukdomar F43-F48 och smärta F45.4, M79.1, M79.7, R52.2A, R52.2C, R52.9. Exklusionskriterier är svår psykisk ohälsa, känt pågående missbruk eller suicidrisk.

I mån av plats kan ni kan remittera patienter som är seniorer med nedstämdhet/depression och risk för isolering.

NYTT för hösten 2019 är att ni kan remittera patienter med övervikt/fetma i mån av plats.

Remissen Kultunderstödd rehabilitering KUR (tidigare Kultur på recept), är tillgänglig i remissmodulen i Cosmic men skickas brevledes.

Remiss Via Cosmic

  1. Meny / Remiss / Skicka remiss
  2. Mottagande enhet: välj "Remissmottagande enhet"
  3. Remisstyp: "Vårdbegäran"
  4. Remissmall: "Vårdbegäran extern"
  5. Remissval*: tryck på "Remissval*" och välj "Kulturunderstödd rehabilitering KUR"
  6. Fyll i uppgifterna som visas i rutan
  7. Signera och skriv ut

Remissen skickas brevledes till:

Regionens hus
Folkhälsa och sjukvård
Kulturunderstödd rehabilitering
Birgitta Ekeberg
Box 1024
551 11 Jönköping