Kulturunderstödd rehabilitering


Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. KUR genomförs i grupp och kan rekommenderas med syfte för att bryta social isolering och främja psykisk hälsa. KUR, som är en mindre kravfylld insats, kan erbjudas både vid en kort- och/eller lång sjukskrivningsperiod.

Kulturunderstödd rehabilitering vänder sig till personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller ospecifierad smärta. (Diagnoser som ingår är; depression F31-F39, ångest F40-42, stressrelaterade sjukdomar F43-F48 och smärta F45.4, M79.1, M79.7, R52.2A, R52.2C, R52.9. Exklusionskriterier är svår psykisk ohälsa, känt pågående missbruk eller suicidrisk.)

I mån av plats kan ni kan remittera patienter som är seniorer med nedstämdhet/depression och risk för isolering.

NYTT för hösten 2019 är också att ni kan remittera patienter med övervikt/fetma i mån av plats.


Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och sker i samarbete med vårdenhet, arbetsplats/Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Målet är att förbättra hälsa, såväl psykiskt och socialt och att man efter avslutad rehabilitering ska kunna återgå till någon form av arbete, arbetsträning eller studier.

 

Upplägg Kulturunderstödd rehabilitering

Kulturunderstödd rehabilitering genomförs i grupp tillsammans med professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor. Rehabiliteringen pågår under tio veckor med 2 aktiviteter/vecka och avslutas med en återträff ca 3 veckor efter avslutad rehabilitering. Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som måla, tova och sy/träslöjd, körsång, dans och rörelser. Gruppen tar också del av kulturupplevelse som konserter, teaterföreställningar och konstutställningar/utställningar.

Gruppstart våren 2019

Jönköping: Infoträff 6 mars - träffarna förlagda till måndagar och onsdagar

Habo/Mullsjö: Informationsträff för deltagarna 18/4 - träffarna är mestadels förlagda till tisdagar och torsdagar klockan 13.30 - 16.00. Avslut 27/6 och återträff i början av augusti.

Gruppstart hösten 2019

Jönköping: Informationsträff för deltagare den 16/9 - träffarna är mestadels förlagda till måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00. Avslut 27/11 och återträff 16/12.

Habo/Mullsjö: Informationsträff för deltagare den 8/10 - träffarna är mestadels förlagda till tisdagar och torsdagar klockan 13.30 - 16.00. Avslut 19/12 och återträff 12/1 - 2020.

Värnamo: Informationsträff för deltagare den 23/9 - träffarna är mestadels förlagda till måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00. Avslut 9/12 och återträff 8/1 - 2020.

Gislaved: Informationsträff för deltagare den 24/9 - träffarna är mestadels förlagda till tisdagar och torsdagar klockan 13.30 - 16.00. Avslut 5/12 och återträff 9/1 2020.

Vetlanda: Informationsträff för deltagare den 2 oktober - träffarna är mestadels förlagda till måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00. Avslut 11 december.

 

Kontakt

Kontaktpersoner - länsövergripande

Länskoordinator -
Kulturunderstödd rehabilitering
Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
T. 010-24 241 73, M. 070-545 06 05
birgitta.ekeberg@rjl.se

Processledare Kultur för hälsa
Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Tel. 010-24 242 11, 070-698 01 00
paula.bergman@rjl.se

Kontaktuppgifter Kulturkoordinatorer

Jönköping
Karin Widerberg
036-415 67, 0761-807907
karin.widerberg@abf.se

Habo och Mullsjö
Karin Widerberg
036-415 67, 0761-807907
karin.widerberg@abf.se

Vetlanda
Ingela Carlström
070-152 09 69
ingela@icwebbdesign.se

Värnamo
Cecilia Gustavsson
0370-37 76 56
cecilia.p.gustavsson@varnamo.se

Gislaved
Annie Nilsson
0371-810 00
annie.nilsson@gislaved.se

Remittera

Diagnoser som ingår är; depression F31-F39, ångest F40-42, stressrelaterade sjukdomar F43-F48 och smärta F45.4, M79.1, M79.7, R52.2A, R52.2C, R52.9. Exklusionskriterier är svår psykisk ohälsa, känt pågående missbruk eller suicidrisk.

I mån av plats kan ni kan remittera patienter som är seniorer med nedstämdhet/depression och risk för isolering.

NYTT för hösten 2019 är att ni kan remittera patienter med övervikt/fetma i mån av plats.

Remissen Kultunderstödd rehabilitering KUR (tidigare Kultur på recept), är tillgänglig i remissmodulen i Cosmic men skickas brevledes.

Remiss Via Cosmic

  1. Meny/Remiss / Skicka remiss
  2. Remisstyp: välj Vårdbegäran
  3. Mottagande enhet: välj Remissmottagande enhet
  4. Remissmall: Vårdbegäran extern
  5. Remissval*: tryck på Remissval* och välj Kulturunderstödd rehabilitering KUR
  6. Fyll i uppgifterna
  7. Signera och skriv ut

Remissen skickas brevledes till:

Folkhälsa och sjukvård
Kulturunderstödd rehabilitering
Birgitta Ekeberg
Box 1024
551 11 Jönköping