Navigera till sidans huvudinnehåll

Lärande nätverk för hälsocenter


Alla länets hälsocenter ingår i ett länsgemensamt nätverk för lärande och utveckling. Deltagande i nätverket är en del av uppdraget för hälsocenter där viktiga delar är erfarenhetsutbyte och resultatuppföljning.

För att uppnå en evidensbaserad praktik måste kunskap kunna sökas, spridas och diskuteras. Lärande nätverk är ett verktyg och ett arbetssätt för att uppnå detta, som möjliggör för verksamheter att utbyta kunskaper och erfarenheter och att lära av varandra.

Vill du komma i kontakt med någon kommun som är i uppbyggnad och/eller i drift av ett hälsocenter för att få tips och idéer finns det en kontaktperson per kommun:

Aneby: Ola Gustafsson, ola.gustafsson@aneby.se
Nässjö: Elisabeth Miller Hellqvist, elisabeth.miller-hellqvist@nassjo.se
Gnosjö: Jan Sandberg, jan.sandberg@gnosjo.se 
Jönköping: Annica Ryman annica.ryman@jonkoping.se
Sävsjö: Frank Isaksson, frank.isaksson@savsjo.se 
Värnamo: Johan Arvidsson, johan.arvidsson@varnamo.se 
Vetlanda: Morgan Miledal, morgan.miledal@raddningstjansten.com