Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Arbete med Hälsosamma matvanor i Region Jönköpings län

Hälsosamma matvanor 

I Region Jököpings län bedrivs arbete för att främja hälsosamma matvanor på oika sätt och av flera olika aktörer. Sektion folkhälsa har en roll i detta och bidrar på olika sätt i arbetet. Målet med arbetet är att förbättra matvanor som kan leda till bättre hälsa. 

Region Jönköpings läns arbete med ohälsoamma matvanor grundar sig på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsoamma levnadsvanor. Det finns även tydligt beskrivit i Nationellt klinikst kunskspasstöd och FAKTA hur arbetet ska utföras.

Kostråden grundar sig på Nordiska näringsrekommendationer och Livsmedelverkets kostråd.

Varför arbeta med hälsosamma matvanor?

Hälsosamma matvanor har en central roll för både hälsa och välbefinnande. Det finns stora hälsovinster att göra för både individer och på gruppnivå. Hela sammahället skulle vinna på att fler börjar äta mer hälsoammat. 

Ohälsosamma matvanor är, efter tobak, det som orsakar mest sjukdomar i Sverige. Eftersom alla måste äta varje dag är matvanorna den viktigaste dagliga vanan. Hälsosam mat kan kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom med 30-50%, förebygga upp till 1/3 av alla cancerfall.  Det är angeläget att arbeta för att främja hälsosamma matvanor. 

         

Ohälsosamma matavnor är en egen riskfaktor som är oberoende av vikt/BMI.

Även små förändringar kan göra stora vinster i hälsa, särskillt för dem som äter sämst och har så kallade betydande ohälsoamma matvanor.

Dock skulle majoriteten, 90%, av befolknigen kunna göra någon förändring med matvanorna som kan främja hälsa och förebygga sjukdom. 

Vilka arbetar med hälsosamma matvanor?

I Region Jönköpings läns finns flera aktörer som arbetar med matvanor på olika sätt:

  • Dietiesterna arbetar med nutritionbehandling i den nära vården och inom specialistvården. Läs mer om vilka patientgrupper de kan hjälpa här
  • Diplomerade matrådgivare arbetar främst inom primärvården och är personal som utbildtats av regionen för att kunna genomföra kvalificerade samtal om mat för personer som har betydande ohälsosamma matvanor. 
  • På Hälsocenter finns hälsocoacher som utbildtats av regionen för att kunna genomföra kurser om hälsosamma matvanor för personer med måttligt ohälsosamma matvanor. Läs mer här.
  • Hälsoguide-MAT är en person som genomgått en heldagsutbildning av regionen för att kunna sprida information om hälsosamma matvanor på olika arenor i samhället. Läs mer här.
  • Område måltid arbetar aktivt för att servera god, näringsrik och hållbar mat. (Länk?)
  • Utöver detta finns det information på 1177.se och Livsmedelsverket.se 

                     

Hälsocoacher på hälsocenter

Hälsocoacher ger stöd för att få hälsoammare matvanor genom en kurs om Hälsosamma matvanor. Kursen består av 4 gruppträffar och ger tips och råd, praktiska verktyg och hemuppgifter för att hitta nya hälsosammare matvanor. Kursen bygger på enkla råd och "Hitta ditt sätt" den betonar att små förändringar kan göra stor skillnad.

Uppdragbeskrivning för hälsocoacher. -länk?

Diplomerad matrådgivare 

Matrådgivarna stödjer patienter genom kvalificerat rådgivande samtal, de följer en standardiserad vårdplan vid ohälsosamma matvanor. Standardvårdplanen erbjuds via webb i Stöd och behandling, i grupp eller individuell för de som behöver det. Behandlingen pågår sammanlagt 12 månader och man får lära sig bland annat om hälsosamma måltider, att skapa nya vanor, mat kolpplat till känslor och energiinnehåll. Det ingår även hemuppgfter och praktiska övningar. Målet med behandlingen är att främja hälsosamma matvanor. Syftet är inte att förändra vikten eller behandla diagnoser.  

Uppdragsbeskrivning för diplomerade matrådgivare. - länk?

Kostpolicyn - Hållbara matvanor 

Region Jönköpings län vill bidra till hållbara matvanor. Hållbara matvanor innefattar att stödja hälsosam mat, ekosystem och biologisk mångfald, vattenmiljöer och vattenavtryck "shysta villkor och lokal ekonomi och att maten skall vara god. Även att begränsa klimatavtryck och markanvändning, kemikalier, antibiotika, bekämplingsmedel och matsvinn. 

Region Jönköpings län har en kostpolicy. Sytet med kostpolicyn är att underlätta för patienter, medarbetare, elever och besökare att göra hälsosamma och miljömedvetna matval, samt bidra till säker vård. Kostpolicyn är en viktig del i att främja hälsa, förebygga och behandla sjukdom.

Kostpolicyn är till för alla inom Region Jönköpings län. Här kan du läsa mer. 

Här kan du läsa tillämpningsanvisnigarna för kostpolicyn.  

Enkla råd om mat - Hitta ditt sätt

Bilden visar hur de flesta i Sveriger skulle må bra av att äta.  Det är enkla råd men som kan påverka hälsan och väbefinnandet i stor usträcknig. Dessa råd ligger till grund för flera av regionens utbildningar kring hälsosamma matvanor.