Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Modersmålsbaserad hälsokommunikation

Syftet med modersmålsbaserad hälsokommunikation:

  • Hälsokommunikatörer kan ses som brobyggare mellan olika kulturers syn på hälsa och åldrande. 
  • Utifrån språkliga och kulturella skillnader skapa en förståelse för hälsa vård och behandling. 
  • Öka kunskap och uppmuntra till egenvård och därmed förbättra hälsotillstånd.
  • Bidra till en ökad empowerment och hälsolitteracitet hos utrikesfödda invånare.
  • För en lyckad integration , jämlik hälsa och social hållbarhet. 

Upplägg

Vi erbjuder dialogföreläsningar för utrikesfödda invånare i Region Jönköpings län. 

Språk: somaliska, arabiska, persiska/dari, tigrinja och lätt svenska. 

Ämnen: Hälsoinformation, levnadsvanor, stress och oro kopplat till suicidprevention ,  sömn, egenvård, reproduktiv hälsa, hedersrelaterat våld, tandvård, föräldraskapsstöd, trafiksäkerhet med NTF, Allemansrätten.

Vi är flexibla utifrån önskemål . Det är möjligt att boka ett eller flera ämnen utifrån beställares behov. Vi erbjuder digital undervisning om så önskas. 

På gång är också en föreläsning om Kulturmedvetenhet för personalgrupper i samverkan med Qulturum . 

Inför våren 2022 kommer vi att starta upp pappagrupper . 

Till vårdcentraler erbjuder vi :

Diabetesskola, tre tillfällen 

KOL-skola, ett tillfälle  

Till ensamkommande flyktingbarn: 

TRT - stödgrupper (Teaching Recovery Techniques)

Kontaktuppgifter

Välkommen att höra av er vid frågor eller bokningar.

Samordnare/Utredare Integration 

Helena Linder
helena.linder@rjl.se
010-242 41 75

Hälsokommunikatörer

Dina Markos
dina.markos@rjl.se
070-313 32 54

Mohamoud Suldan
mohamoud.suldan@rjl.se
070-294 45 68

Tekie Mussa
tekie.mussa@rjl.se
072-502 59 03

Zakia Shams
zakia.shams@rjl.se
070-265 73 52