Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Modersmålsbaserad hälsokommunikation

Syftet med modersmålsbaserad hälsokommunikation:

  • Hälsokommunikatörer kan ses som brobyggare mellan olika kulturers syn på hälsa och åldrande. 
  • Utifrån språkliga och kulturella skillnader skapa en förståelse för hälsa vård och behandling. 
  • Öka kunskap och uppmuntra till egenvård och därmed förbättra hälsotillstånd.
  • Bidra till en ökad empowerment och hälsolitteracitet hos utrikesfödda invånare.
  • Rikta insatser till utrikesfödda föräldrar med föräldraskapsstöd .
  • Rusta utrikesfödda invånare, för en mer  jämlik hälsa och social hållbarhet. 

Upplägg

Vi erbjuder dialogföreläsningar för utrikesfödda invånare i Region Jönköpings län. 

Språk: Somaliska, arabiska, persiska/dari, tigrinja och lätt svenska. 

Ämnen: Hälsoinformation och Covid-19 , RS-virus, levnadsvanor, stress och oro kopplat till suicidprevention, sömn, egenvård, reproduktiv hälsa, hedersrelaterat våld, tandvård, föräldraskapsstöd, trafiksäkerhet med NTF, Allemansrätten och Agenda 2030 .

Vi är flexibla utifrån önskemål. Det är möjligt att boka ett eller flera ämnen utifrån beställares behov. Vi erbjuder digital undervisning om så önskas. 

På gång är också en föreläsning om Kulturmedvetenhet för personalgrupper i samverkan med Qulturum . 

Till vårdcentraler erbjuder vi :

Diabetesskola, tre tillfällen 

KOL-skola, ett tillfälle  

Kulturmedvetenhet riktat till personal . 

Till Ensamkommande flyktingbarn: 

TRT - stödgrupper (Teaching Recovery Techniques)

Till Familjecentraler :

Föräldraskapsstöd : Vägledande samspel och Pappagrupper. 

Kontaktuppgifter

Välkommen att höra av er vid frågor eller bokningar.

Samordnare för Hälsokommunikatörer /Utredare Integration 

Helena Linder
helena.linder@rjl.se
010-242 41 75

Hälsokommunikatörer

Dina Markos
dina.markos@rjl.se
070-313 32 54

Mohamoud Suldan
mohamoud.suldan@rjl.se
070-294 45 68

Tekie Mussa
tekie.mussa@rjl.se
072-502 59 03

Zakia Shams
zakia.shams@rjl.se
070-265 73 52