Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Modersmålsbaserad hälsokommunikation

Syftet med modersmålsbaserad hälsokommunikation:

  • Nyanlända får kunskaper och förståelse om svensk hälso- och sjukvård på sitt eget språk
  • Nyanlända och andra invandrare får kunskaper om hur man håller sig friska och förebygger ohälsa
  • Underlätta för nyanlända att förstå och hantera information om hälsofrågor
  • Agera brobyggare mellan olika kulturers syn på hälsa och sjukvård
  • Vård på lika villkor mot en jämlik hälsa
  • Framgångsrik integration för en hållbar utveckling

Upplägg

Vi erbjuder en hälsoskola som är i 5 delar á 2 timmar och handlar om hälsoinformation, egenvård och sjukvårdsrådgivning, levnadsvanor, stress och oro samt sömn, kvinnors hälsa.

Det finns även möjlighet till tilläggsutbildningar som trafiksäkerhet, föräldraskapstöd, diabetes.

Uppdraget är länsövergripande och vi verkar t.ex. på SFI-skolor, familijecentraler, vårdcentraler, folkhögskolor, Arbetsförmedlingen m.m.

Vi använder oss av modersmålen arabiska, tigrinja, somaliska och dari/persiska.

Kontaktuppgifter

Välkommen höra av er till samordnare vid frågor eller bokningar!

Samordnare

Helena Linder
helena.linder@rjl.se
010-242 41 75

Hälsokommunikatörer

Dina Markos
dina.markos@rjl.se
070-313 32 54

Mohamoud Suldan
mohamoud.suldan@rjl.se
070-294 45 68

Tekie Mussa
tekie.mussa@rjl.se
072-502 59 03

Zakia Shams
zakia.shams@rjl.se
070-265 73 52