Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

MVP - mentorer i våldsprevention

MVP - mentorer i våldsprevention

Programmet MVP är ett långsiktig satsning på en skola som syftar till att förebygga våldet innan det sker. MVP är primärpreventiv insats och syftar inte till att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att öka medvetenheten hos alla, så att våldet kan minska. Målet med MVP är att öka medvetenhet om våld, utmana vedertagna normer kring kön, relationer och våld, öppna för dialog och inspirera deltagarna till ledarskap och åskådaringripanden.

För vem

Personal som möter ungdomar inom skola, elevhälsa, fritidsverksamhet, socialtjänst och civil sektor.

Tillvägagångssätt

Processen startar med ett förankringssamtal med skolledning som hålls av folkhälsa och länsstyrelsens utvecklingsenhet. Om skolan tar beslut för fortsättning hålls en inspirationsföreläsning till all personal under en halvdag. Skolpersonal (minst två personer) utbildas därefter i metoden under 3 heldagar och utgör sedan ett skolteam. Skolteamet genomför sedan programmet tillsammans i klasserna: 14 lektioner á 1 timme var där två ledare i par utbildar eleverna. Kärnan i programmet är att jobba med scenarion för att tillsammans reflektera kring hur vi på olika sätt kan agera mot våld i vår vardag. Inget ingripande är för litet – och vi kan alla göra något före, under och efter att våld sker. Vi erbjuder handledning, implementeringsstöd och utvärdering som stöd vid första omgången av genomförandet.

Målgrupp

Elever på högstadie- och gymnasieskolor.

Kontaktuppgifter

Håkan Karlsson, Folkhälsa, Region Jönköpings län, hakan.karlsson@rjl.se
Tania Karanja, Länsstyrelsen i Jönköpings län, tania.karanja@lansstyrelsen.se