Navigera till sidans huvudinnehåll

Stöd för etablering och utveckling av hälsocenter


Som länsövergripande stöd finns avdelningen Folkhälsa och sjukvård (RJL), utvecklingsenheten Qulturum (RJL) samt Kommunal utveckling som arbetar på uppdrag av länets kommuner.

Ett länsövergripande stöd som är under uppbyggnad är att bistå med kontinuerlig fortbildning för länets hälsocoacher.