Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Behörighet Diver, Rehabstöd, Intygsstatistik och Webcert

Diver

Cosmic primärvård och Cosmic specialiserad vård har alla tillgång till.

Tillgång till Cosmic särskild behörighet, som innebär åtkomst till personnummer, ska godkännas av närmsta chef och sedan beställer din IT-kontaktperson den behörigheten via Tjänstekatalogen:
Hem>IT&Telefoni>Beställning>Behörigheter.

Den särskilda behörigheten i Diver kostar inget.

Rehabstöd

För att få tillgång till Rehabstöd krävs att du finns registrerad i HSA och är kopplad till ett medarbetaruppdrag som har inställningen "Vård och behandling"

Medarbetaruppdraget sätts per vårdenhet, och du kan ha medarbetaruppdrag på en eller flera vårdenheter. Dessa medarbetaruppdrag tilldelas av din HSA-administratör och heter: Medarbetaruppdrag för ”Enhetens namn”.

Din IT-kontaktperson måste även beställa en systemroll i HSA, vilket görs via ett beställningsformulär för Rehabstöd i tjänstekatalogen.

Enklast når du sedan Rehabstödet genom att lägga till Rehabstöd i ”Mina system" på intranätet.

SITHS-kort och säkerhetskod krävs för inloggning. Välj medarbetareuppdrag för aktuell vårdenhet.

Intygsstatistik (fd Statistiktjänsten)

För Intygsstatistik krävs det ett Medarbetaruppdraget som börjar med:
Statistiktjänsten ”Enhetens namn”.

Medarbetaruppdraget sätts per vårdenhet, och du kan ha medarbetaruppdrag på en eller flera vårdenheter, vilket din HSA-administratör tilldelar.

Om du ska ha tillgång till Intygsstatistik och är anställd hos privat vårdgivare eller ska ha behörighet över hela Region Jönköpings län, måste din IT-kontaktperson även beställa systemrollen via ett beställningsformulär för Statistiktjänst i tjänstekatalogen. 

Enklast når du sedan Intygsstatistik genom att lägga till Intygsstatistik i ”Mina system" på intranätet.

SITHS-kort och säkerhetskod krävs för inloggning.

Webcert Fråga och svar

Alla som har ett Medarbetaruppdrag med inställning "Vård och behandling" samt ett SITHS-kort kan logga in i Webcert.

Medarbetaruppdraget sätts per vårdenhet, och du kan ha medarbetaruppdrag på en eller flera vårdenheter. Dessa medarbetaruppdrag heter: Medarbetaruppdrag för ”Enhetens namn”

SITHS-kort och säkerhetskod krävs för inloggning. Välj medarbetaruppdrag för aktuell vårdenhet.

Mer information finns på intranätsidan för Webcert.