Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta


Bakgrund ersättning för vissa behandlingar

Sedan 2008 har staten och SKL även tecknat en överenskommelse ”rehabgarantin” som ger landstingen ersättning för evidensbaserade behandlingsinsatser (ex. KBT och MMR) i syfte att förhindra sjukskrivning eller främja återgå i arbete. År 2016 upphörde "rehabgarantin", som enskild överenskommelse och ersattes istället av villkor 3 i den övergripande överenskommelsen mellan regeringen och SKL för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

En ny överenskommelse har slutits mellan staten och SKL för 2020. Ett av villkoren (villkor 3) i överenskommelsen gäller insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta och syftar till att stimulera tillgången till medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för dessa patientgrupper. I överenskommelsen står det också skrivet att dessa stimulansmedel kommer upphöra efter 2020.

Ett viktigt område är dessa patientgruppers förutsättningar att återgå i arbete, där hälso- och sjukvården kan främja återgången genom att med patientens samtycke ta kontakt med arbetsgivarna. Avsikten med kontakten är i första hand att uppmärksamma arbetsgivaren på att det kan finnas behov av att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller rehabiliteringsinsatser och därigenom främja patientens återgång i arbete.

De medicinska behandlingsmetoder som ingår ska ha vetenskapligt stöd för att behandlingen leder till att arbetsförmågan bibehålls/återfås. Inom ramen för överenskommelsen ersätts regioner för vissa behandlings- och rehabiliteringsinsatser för en avgränsad målgrupp. Region Jönköpings län har avsatt medel för KBT/IPT/iKBT och MMR.

Rapportering, datum och dokument

2020, rapportering av MMR och KBT/IPT/iKBT

kvartal 1, jan-mars: 2020-04-03
kvartal 2, april-juni: 2020-08-12
kvartal 3, juli-sept: 2020-10-02
kvartal 4, okt-dec: 2020-12-07

Excelfilen mailas till:
Höglandet: astrid.nordvall.persson@rjl.se
Jönköping- och Värnamoområdet: susanne.leander@rjl.se

MMR1 vid långvarig smärta

NRS-primärvård samt urval av patienter

Vårdenheter som startar upp verksamhet med MMR1 ska kontakta processledning för godkännande av rapportering enligt villkor 3 (fd. rehabgarantin). 

Vårdenheter som utför MMR 1 ska vara anslutna till NRS-primärvård. För mer information och aktuella nyheter se NRS webbplats

PR-team rekommenderas att användas som grund för urval gällande MMR vid långvarig smärta. Stevens Lintons frågeformulär om smärtproblem kan användas för att tidigt identifiera personer som ligger i riskzonen för långvariga smärtproblem. För mer information om PR-team samt skattningsinstrument.

Rapporter för MMR

MMR2 på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov