Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Jämställd och jämlik sjukskrivningsprocess

Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Sjukskrivning är en del av vård och behandling och bör därmed ske utifrån jämlika och jämställda förutsättningar. En jämställd vård, sjukskrivning och behandling innebär att kvinnor och män får lika god kvalitet och tillgång till vård i lika stor utsträckning. Jämställd vård tar även hänsyn till att kvinnor och män har delvis lika och delvis olika behov.

  • Utbildningsmaterial finns i Region Skånes "Tänk tvärtom"-material, som beställs för lån genom susanne.leander@rjl.se                                                  
  • Utbildningsresurs inom Region Jönköpings län (ca tid på APT 1,5 h): Elinor Petersson, Projektledare Våld i nära relationer, Folkhälsosektionen, 072-450 05 82 elinor.petersson@rjl.se

Genushanden

Våld i nära relationer