Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utbildning i fördjupad försäkringsmedicin för ST-läkare och motsvarande nivå (1 dag)

Kommande utbildningstillfällen

2022

  • 1 feb, kl 08.00-12.00 hemstudier + 13.00-14.30 digital föreläsning och frågestund  
  • 17 maj, kl 08.00-12.00 hemstudier + 13.00-14.30 digital föreläsning och frågestund 
  • 27 sept, kl 08.00-12.00 hemstudier + 13.00-14.30 digital föreläsning och frågestund 

Om utbildningen

Delmål b4:

  • Kunna tillämpa metoder inom försäkringsmedicin som en del av behandlingen av den enskilda patienten.
  • Kunna samverka i försäkringsmedicinska frågor som rör den enskilda patienten med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården.

Kursens syfte:

  • Att deltagarna ska känna sig mer nöjda med att hantera sjukskrivningar genom ökad förståelse för möjligheter och begränsningar i sjukskrivningsprocessen och kunskap om bemötandes betydelse.
  • Att deltagarna ska få kunskap om innehåll i Läkarutlåtande för sjuk-/aktivitetsersättning.

Vi tycker också att det är viktigt att träffas, diskutera olika problem som kan uppstå och ventilera olika synpunkter och tankar i dessa frågor.

Utbildningen riktar sig i första hand till ST-läkare och i mån av plats även till andra professioner som har behov av fördjupad kunskap i försäkringsmedicin.

Utbildningen genomförs av Region Jönköpings län tillsammans med Försäkringskassan. 

Förberedelse inför utbildning - webbutbildning 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram en webbaserad kurs som ger läkare under specialiseringstjänstgöring fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Övriga målgrupper är specialistkompetenta läkare och andra personalgrupper inom hälso- och sjukvården som hanterar försäkringsmedicinska frågeställningar.

Kursen utgår från Socialstyrelsens målbeskrivning för specialistkompetens och bygger vidare på målbeskrivningar i vägledningar för läkares grundutbildning och Allmäntjänstgöring. Kursen är en del av läkares kompetensutveckling i klinisk försäkringsmedicin.

Ni hittar kursen här (SKR, nytt fönster). När du gjort de tre grundmodulerna (tar ca 45-60 min tillsammans), skriver du ut intyget och tar med till kurstillfället. Fördjupningsdelarna är inte obligatoriska.  

Anmälan

ST-läkare anmäls genom att man startar sitt ST-block där försäkringsmedicin ingår som en obligatorisk kurs.

Rehabkoordinator anmäler sig till susanne.leander@rjl.se senast 1 vecka innan kursstart. ST-läkare är prioriterad grupp och rehabkoordinatorer erbjuds att delta i mån av plats.

Meddela behov av särskild kost.

Kontaktpersoner

Susanne Leander
Processledare
072-519 46 47
susanne.leander@rjl.se

Representant från studierektorsorganisationen
ST-läkare: Anna-Karin Ståhl

Administrationen sköts via
Futurum, Region Jönköpings län
studierektorsorganisationen.futurum@rjl.se