Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utbildning i fördjupad försäkringsmedicin för ST-läkare och motsvarande nivå (1 dag)


Kommande utbildningstillfällen

  • 2020-11-17, kl 8.30-12.30

Om utbildningen

Halvdags utbildning, uppdatering av viktiga delar inom sjukförsäkringen och fokus på samverkan mellan olika parter i sjukskrivningsprocessen. Utbildningen riktar sig  i första hand till ST-läkare och i mån av plats även till andra professioner som har behov av fördjupad kunskap i försäkringsmedicin.

Sedan 1993 genomför Region Jönköpings län tillsammans med Försäkringskassan, utbildning i försäkringmedicin.

Efter samråd med länets Hälso- och sjukvårdsledning och Försäkringskassans ledning beslutades att Försäkringskassan samt Region Jönköpings läns studierektorer skulle utforma en riktad utbildning för AT-och ST-läkare.

Utbildningen schemaläggs i samarbete med regionens studierektorer och ingår som ett obligatoriskt utbildningsavsnitt. Kursmaterialet, som har tagits fram, har anpassats till ST-läkarnas behov samt de lärandemål som tagits fram.

Delmål b4:

  • Kunna tillämpa metoder inom försäkringsmedicin som en del av behandlingen av den enskilda patienten.
  • Kunna samverka i försäkringsmedicinska frågor som rör den enskilda patienten med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården

Kursens syfte:

  • Att deltagarna ska känna sig mer nöjda med sitt sätt att hantera sjukskrivningar genom ökad förståelse för möjligheter och begränsningar i sjukskrivningsprocessen och kunskap om bemötandets betydelse.
  • Att deltagarna ska få kunskap om innehåll i Läkarutlåtande för sjuk-/aktivitetsersättning

Vi tycker också det är viktigt att träffas, diskutera olika problem som kan uppstå och ventilera våra olika synpunkter och tankar i dessa frågor.

Utbildningen består av en webbaserad utbildning och en lärarledd halvdag.

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin

SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram en webbaserad kurs som ger läkare under specialiseringstjänstgöring fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Övriga målgrupper är specialistkompetenta läkare och andra personalgrupper inom hälso- och sjukvården som hanterar försäkringsmedicinska frågeställningar.

Kursen utgår från Socialstyrelsens målbeskrivning för specialistkompetens och bygger vidare på målbeskrivningar i vägledningar för läkares grundutbildning och Allmäntjänstgöring. Kursen är en del av läkares kompetensutveckling i klinisk försäkringsmedicin.

Ni hittar kursen här (SKR, nytt fönster). När du gjort de tre grundmodulerna (tar ca 45-60 min tillsammans), skriver du ut intyget och tar med till kurstillfället. Fördjupningsdelarna är inte obligatoriska.  

Anmälan

ST-läkare anmäls genom att man startar sitt ST-block där försäkringsmedicin ingår som en obligatorisk kurs.

Rehabkoordinator anmäler sig till susanne.leander@rjl.se senast 1 vecka innan kursstart. ST-läkare är prioriterad grupp och rehabkoordinatorer erbjuds att delta i mån av plats.

Meddela behov av särskild kost.

Kontaktpersoner

Susanne Leander
Processledare
073-519 46 47
susanne.leander@rjl.se

Mona Ericsson
Försäkringskassan
mona.ericsson@forsakringskassan.se

Representant från studierektorsorganisationen
ST-läkare: Anna-Karin Ståhl

Administrationen sköts via
Futurum, Region Jönköpings län
studierektorsorganisationen.futurum@rjl.se