Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utbildningar i grundläggande försäkringsmedicin för AT-läkare och motsvarande nivå (1 dag)


Kommande utbildningstillfällen

2020

  • 2 december

2021 

  • 10 mars
  • 16 juni
  • 8 september
  • 8 december

Om utbildningen

Utbildningsdagen syftar till att ge grundläggande kunskap om hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt övriga aktörernas uppdrag, roller och ansvar. Vi går också igenom utfärdande av läkarintyg för sjukskrivning och Försäkringskassans uppdrag samt bedömningen av rätt till sjukpenning.

Utbildningen riktar sig till AT-läkare samt även övriga professioner som har behov av grundläggande kunskap inom försäkringsmedicin.

Sedan 1993 genomför Region Jönköpings län tillsammans med Försäkringskassan utbildning i försäkringmedicin.

Efter samråd med länets Hälso- och sjukvårdsledning och Försäkringskassans ledning beslutades att Försäkringskassan tillsammans med Region Jönköpings läns studierektorer skulle utforma en riktad utbildning för AT- och ST-läkare.

Utbildningen schemaläggs i samarbete med regionens studierektorer och ingår som ett obligatoriskt utbildningsavsnitt. Kursmaterialet som har tagits fram har anpassats till AT-läkarnas behov samt de lärandemål som tagit fram, och har uppskattats mycket av tidigare deltagare.

Anmälan

Anmälan görs i Lärande- och kompetensportalen.
Klicka på "Kurskatalog". Skriv sedan Försäkringsmedicin i sökfältet (ange sökfras) så kommer aktuella kurstillfällen fram. 

Meddela behov av särskild kost.

Kontakt

Susanne Leander
Processledare
073-519 46 47
susanne.leander@rjl.se

Mona Ericsson
Försäkringskassan
mona.ericsson@forsakringskassan.se

Representant från studierektorsorganisationen
AT-läkare: David Tell

Administrationen sköts via
Futurum, Region Jönköpings län
studierektorsorganisationen.futurum@rjl.se