Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utbildningar i grundläggande försäkringsmedicin för AT-läkare och motsvarande nivå (1 dag)


Kommande utbildningstillfällen

2020

  • 4 mars
  • 10 juni
  • 2 september
  • 2 december

Om utbildningen

En dag med grundlig genomgång av relevant fakta avseende sjukförsäkringen och fördjupning av läkarintyget. Utbildningen riktar sig till AT-läkare samt även övriga professioner som har behov av  grundläggande kunskap inom försäkringsmedicin.

Sedan 1993 genomför Region Jönköpings län tillsammans med Försäkringskassan utbildning i försäkringmedicin.

Efter samråd med länets Hälso- och sjukvårdsledning och Försäkringskassans ledning beslutades att Försäkringskassan tillsammans med Region Jönköpings läns studierektorer skulle utforma en riktad utbildning för AT- och ST-läkare.

Utbildningen schemaläggs i samarbete med regionens studierektorer och ingår som ett obligatoriskt utbildningsavsnitt. Kursmaterialet som har tagits fram har anpassats till AT-läkarnas behov samt de lärandemål som tagit fram, och har uppskattats mycket av tidigare deltagare.

Vi har i utbildningen tagit fasta på det försäkringsmedicinsska beslutsstödet och de av Socialstyrelsen utgivna allmänna råd där man bland annat tar upp sjukfrånvarons hälsoeffekter, de samhällsekonomiska konsekvenserna av sjukfrånvaron, sjukskrivningstraditioner och den ansvarsfördelning som råder. En ytterligare viktig punkt är jämställd sjukskrivning.

Vi tycker också det är viktigt att träffas, diskutera olika problem som kan uppstå och ventilera våra olika synpunkter och tankar i dessa frågor.

Anmälan

Anmälan görs i Lärandekalendern

Meddela behov av särskild kost.

Kontakt

Susanne Leander
Processledare
073-519 46 47
susanne.leander@rjl.se

Mona Ericsson
Försäkringskassan
mona.ericsson@forsakringskassan.se

Representant från studierektorsorganisationen
AT-läkare: David Tell

Administrationen sköts via
Futurum, Region Jönköpings län
studierektorsorganisationen.futurum@rjl.se