Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Viktiga datum, hur rapportera samt ersättning


Primärvård får medel via de insatser som utförs. Klinik får medel till tjänster.
 
 

2019

 
Datum Ämne
Januari  
190131

 

Februari  

190205

Föreläsning om utmattningssyndrom i samband med allmänläkarnas FAKTA-dag, kl 13.30-16.15, Qulturum Jönköping. Anmälan via lärandekalendern.  

190220 Konferens inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, Qulturum Jönköping.

Målgrupp: rehabkoordinator och ansvarig chef för sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbetet på vårdenheten. För chefer är eftermiddagen viktigast.

190226
Frukostmöte Uppstart Arena för Jönköpings-området kl 08.00-10.00, med start frukost 07.30. Obligatoriskt så långt det är möjligt för primärvårdens och psykiatrins rehabkoordinatorer. Anmälan senast 12 feb.
Mars  
190327 Rehabkoordinatornätverk Jönköpings-området - primärvård, Regionens Hus, sal E, kl 13.30-16.00.
190331 Gällande klinik: Frågor besvaras för handlingsplan och skickas in till ansvarig processledare. 
April  
190404 Nätverksträff Höglandet primärvård (webbmöte)
190405 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 1 (jan-mars 2019)
190408 Nätverksträff rehabkoordinatorer, somatiska kliniker, Ryhov 13.00-16.00
190426 Rehabkoordinatorsnätverk - psykiatrin, Vrigstad. kl 09.00-13.00
Maj  
   
Juni  
190605 Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård och klinik, Hus B2 framför Qulturum, konferensrum Svalan, Ryhov kl 13.30-16.00.
190605 Nätverksträff för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik, Höglandssjukhuset, Gula villan, hus 17 kl 09.00-12.00
190612 Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård och klinik, Konferensrum Sinnet, C6, Värnamo sjukhus kl 09.00-11.30
Juli  
Augusti  
190816 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 2 (april-juni 2019)
190827 Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård och klinik, Värnamo sjukhus, konferensrum Iris (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00
190828 Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård och klinik, Qulturum, konferensrum Visionen kl 13.30-16.00
September  
190905 Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik, Gula villan, Ulfsparre-salen kl 09.00-12.00
Oktober  
191001

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan: Mätning görs av processledningen. Medel fördelas om 70% av sjukfall med vårdåtagande ”sjukskrivning >28 dagar" har en dokumenterad plan.

Trepartssamtal/-möte och Tidiga insatser: Mätning görs av processledningen för perioden 1 okt 2018 - 30 sept 2019.  Insatserna ska vara återkommande under mätperioden.

191004 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 3 (juli-sept 2019)
191010 Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård, Värnamo sjukhus, konferensrum Lungan (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00
191021 Nätverk för rehabkoordinatorer, somatiska kliniker, kl 13.00-16.00, Vrigstad
191023 Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård, Ryhov konferensrum Trumpeten (målpunkt U, Hus F6) kl 13.30-16.00
191024 Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård (webb-möte) kl 09.00-11.00
191025 Nätverk för rehabkoordinatorer, psykiatrin, kl 09.00-12.00, Vrigstad
November  
December  
191203 Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård och klinik, Värnamo sjukhus, konferensrum Lungan (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00
191211 Nätverk för rehabkoordinatorer Jönköpings-området - primärvård och klinik, Ryhov konferensrum Cymbalen (plan 5, bredvid matsalen) kl 13.30-16.00
191212 Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik, Gula villan, Ulfsparre-salen kl 09.00-12.00
   

2020

Datum

Ämne

Januari

 

 200103

 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 4, 2019 (okt-dec)     

 200129

Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik, Gula villan, Ulfsparre-salen kl 09.00-12.00

Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård och klinik, Qulturum, konferensrum Visionen kl 13.30-16.00

 200130

Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård och klinik, Värnamo sjukhus, konferensrum Iris (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00    

Februari

 

 

 

Mars

 

200326-200327

Regional konferens om Rehabkoordinering i Växjö, (Region Blekinge, Kalmar, Kronberg, Östergötland och Jönköping) Inbjudan med anmälan kommer. Lunch till lunch

Konferensavgift 1000 kr/per person samt boende och resa bekostas av respektive vårdenhet. Konferensavgiften är redan subventionerad med centrala medel

April

 

200415

Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård, Ryhovs Herrgård, Landshövdingerummet kl 13.30-16.00

Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård, Värnamo sjukhus, konferensrum Lungan (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00

200416

Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet – primärvård. Cisco-möte, kl 09.00-11.00

200417

Nätverk för rehabkoordinatorer inom psykiatrin, Vrigstad, kl 08.30-13.00

200423

Nätverk för rehabkoordinatorer inom somatiska kliniker, Ryhov (med möjlighet att vara med via Cisco), kl 13.00-16.00

Maj

 

 

 

Juni

 

200602

Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik, Gula villan, Ulfsparre-salen kl 09.00-12.00

200603

Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård och klinik, Ryhov Hus B2 framför Qulturum, konferensrum Svalan kl 13.30-16.00.

200604

Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård och klinik, Värnamo sjukhus, konferensrum Iris (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00    

Juli

 

 

 

Augusti

 

 

 

September

 

 

 

Oktober

 

 

 

November

 

 

 

December