Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Viktiga datum, hur rapportera samt ersättning


Primärvård får medel via de insatser som utförs. Klinik får medel till tjänster.
 

2020

Datum

Ämne

Januari

 

 200103

 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 4, 2019 (okt-dec)     

 200129

Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik, Gula villan, Ulfsparre-salen kl 09.00-12.00

Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård och klinik, Qulturum, konferensrum Visionen kl 13.30-16.00

 200130

Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård och klinik, Värnamo sjukhus, konferensrum Iris (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00    

Februari

 

 

 

Mars

 

200326-200327

Regional konferens om Rehabkoordinering i Växjö, (Region Blekinge, Kalmar, Kronberg, Östergötland och Jönköping) Inbjudan med anmälan kommer. Lunch till lunch

Konferensavgift 1000 kr/per person samt boende och resa bekostas av respektive vårdenhet. Konferensavgiften är redan subventionerad med centrala medel

200331

Gällande klinik: Frågor besvaras för handlingsplan och skickas in till ansvarig processledare.

April

 

200415

Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård, Ryhovs Herrgård, Landshövdingerummet kl 13.30-16.00

Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård, Värnamo sjukhus, konferensrum Lungan (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00

200416

Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet – primärvård. Cisco-möte, kl 09.00-11.00

200417

Nätverk för rehabkoordinatorer inom psykiatrin, Vrigstad, kl 08.30-13.00

200423

Nätverk för rehabkoordinatorer inom somatiska kliniker, Ryhov (med möjlighet att vara med via Cisco), kl 13.00-16.00

Maj

 

200515

Metoddag FK och AF, rehabkoordinatorer i Jönköpingsområdet inbjudna till eftermiddagen, kl 13.00-16.00.

Juni

 

200602

Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik, Gula villan, Ulfsparre-salen kl 09.00-12.00

200603

Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård och klinik, Ryhov Hus B2 framför Qulturum, konferensrum Svalan kl 13.30-16.00.

200604

Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård och klinik, Värnamo sjukhus, konferensrum Iris (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00    

Juli

 

 

 

Augusti

 

 

 

September

 

 

 

Oktober

 

 

 

November

 

 

 

December