Viktiga datum, hur rapportera samt ersättning


Primärvård får medel via de insatser som utförs. Klinik får medel till tjänster.
PR-team® rapporteras enligt rutin till respektive processledare under året (pdf, nytt fönster). Utbetalning sker fyra gånger om året.

2019

 
Datum Ämne
Januari  
190131

Föreläsning om utmattningssyndrom i samband med allmänläkarnas FAKTA-dag, kl 13.30-16.15, Nässjö Träcentrum. Anmälan via lärandekalendern.  

Februari  

190205

Föreläsning om utmattningssyndrom i samband med allmänläkarnas FAKTA-dag, kl 13.30-16.15, Qulturum Jönköping. Anmälan via lärandekalendern.  

190220 Konferens inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, Qulturum Jönköping.

Målgrupp: rehabkoordinator och ansvarig chef för sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbetet på vårdenheten. För chefer är eftermiddagen viktigast.

190226
Frukostmöte Uppstart Arena för Jönköpings-området kl 08.00-10.00, med start frukost 07.30. Obligatoriskt så långt det är möjligt för primärvårdens och psykiatrins rehabkoordinatorer. Anmälan senast 12 feb.
Mars  
190327 Rehabkoordinatornätverk Jönköpings-området - primärvård, Regionens Hus, sal E, kl 13.30-16.00.
190331 Gällande klinik: Frågor besvaras för handlingsplan och skickas in till ansvarig processledare. 
April  
190404 Nätverksträff Höglandet primärvård (webbmöte)
190405 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 1 (jan-mars 2019)
190408 Nätverksträff rehabkoordinatorer, somatiska kliniker, Ryhov 13.00-16.00
190426 Rehabkoordinatorsnätverk - psykiatrin, Vrigstad. kl 09.00-13.00
Maj  
   
Juni  
190605 Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård och klinik, Hus B2 framför Qulturum, konferensrum Svalan, Ryhov kl 13.30-16.00.
190605 Nätverksträff för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik, Höglandssjukhuset, Gula villan, hus 17 kl 09.00-12.00
190612 Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård och klinik, Konferensrum Sinnet, C6, Värnamo sjukhus kl 09.00-11.30
Juli  
Augusti  
190816 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 2 (april-juni 2019)
190827 Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård och klinik, Värnamo sjukhus, konferensrum Iris (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00
190828 Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård och klinik, Qulturum, konferensrum Visionen kl 13.30-16.00
September  
190905 Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik, Gula villan, Ulfsparre-salen kl 09.00-12.00
Oktober  
191001

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan: Mätning görs av processledningen. Medel fördelas om 70% av sjukfall med vårdåtagande ”sjukskrivning >28 dagar" har en dokumenterad plan.

Trepartssamtal/-möte och Tidiga insatser: Mätning görs av processledningen för perioden 1 okt 2018 - 30 sept 2019.  Insatserna ska vara återkommande under mätperioden.

191004 Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 3 (juli-sept 2019)
191010 Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård, Värnamo sjukhus, konferensrum Lungan (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00
191021 Nätverk för rehabkoordinatorer, somatiska kliniker, kl 13.00-16.00, Vrigstad
191023 Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköpings-området - primärvård, Ryhov konferensrum Trumpeten (målpunkt U, Hus F6) kl 13.30-16.00
191024 Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård (webb-möte) kl 09.00-11.00
191025 Nätverk för rehabkoordinatorer, psykiatrin, kl 09.00-12.00, Vrigstad
November  
December  
191203 Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo-området - primärvård och klinik, Värnamo sjukhus, konferensrum Lungan (målpunkt D, plan 3) kl 13.30-16.00
191211 Nätverk för rehabkoordinatorer Jönköpings-området - primärvård och klinik, Ryhov konferensrum Cymbalen (plan 5, bredvid matsalen) kl 13.30-16.00
191212 Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik, Gula villan, Ulfsparre-salen kl 09.00-12.00
   

2020

Datum Ämne
2020-01-03

Rapportering KBT/IPT/IKBT/MMR och PR-team för kvartal 4 (okt-dec)