Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

E-biblioteket

Du som är anställd i Region Jönköpings län har tillgång till medicinska e-tidskrifter, e-böcker, databaser och kliniska kunskapsstöd.

Åtkomst hemifrån

För att komma åt sjukhusbibliotekens e-resurser när du inte jobbar på en regiondator klicka på länken och logga in med samma identitet som till regionens intranät.

När det gäller tjänsterna BrowZine, ClinicalKey och UpToDate behöver du registrera ett konto för att alla funktioner ska fungera. Kontot måste registreras på en regiondator.

Kontakta sjukhusbiblioteken om du behöver hjälp med registrering och inloggning till tjänsterna. 

E-böcker och e-tidskrifter

Publication Finder - sjukhusbibliotekens samlade bestånd av e-tidskrifter och e-böcker

BrowZine - webbplattform och app för att läsa sjukhusbibliotekens e-tidskrifter hemifrån

Oxford Textbook of Medicine

Libris - sök bland vårt äldre bestånd av tryckta medicinska tidskrifter

Referensdatabaser

PubMed -  Medline via NLMs PubMed

ClinicalKey - böcker och tidskrifter 

CINAHL - omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi

Cochrane Library - systematiska översikter

PsycINFO  - psykologi, psykiatri, sociologi

AMED - arbetsterapi, fysioterapi, alternativmedicin

SveMed+ - referenser till nordiska tidskriftsartiklar inom medicin och vård

ERIC - databas inom pedagogik, psykologi

Sökmotor

Google Scholar

Kliniska kunskapsstöd

UpToDate - evidensbaserat kunskapsstöd

PubMed Clinical Queries -sökverktyg med inbyggt metodfilter för kliniska frågeställningar

FAKTA - ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län

Nationellt kliniskt kunskapsstöd - kunskapsstöd för dig som arbetar nära patienten

Vårdhandboken - kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar

Rikshandboken i barnhälsovård - metod- och kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården.

Evidensbaserad medicin

Cochrane Library - innehåller metaanalyser i fulltext, samt referenser till randomiserade kontrollerade studier inom till exempel medicin och vårdvetenskap.

OTseeker - arbetsterapi, systematiska översikter, kliniska prövningar, ej fulltext

PEDro - sjukgymnastik,  systematiska översikter, kliniska prövningar, randomiserade kontrollerade studier, ej fulltext.

PubMed Clinical Queries  - sökverktyg med inbyggt metodfilter för kliniska frågeställningar

PsycBITE - behandling vid förvärvade hjärnskador, systematiska översikter m.m.

SBU - statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SpeechBITE - logopedi, systematiska översikter m.m.

TRIP (Turning Research into Practice) - verktyg för att hitta kliniska forskningsbevis

Läkemedelsdatabaser

Drugline - evidensbaserad databas som innehåller frågor och svar

Drug Monographs (ClinicalKey) - läkemedelsmonografier i ClinicalKey

Janusinfo - läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Micromedex- evidensbaserad tjänst med information om läkemedel, toxiska substanser, ört- och alternativmediciner, läkemedelsbehandling, biverkningar och interaktioner. Använd Chrome som webbläsare. Kontakta medicinska fackbiblioteket för inloggningsuppgifter. 

Böcker, avhandlingar, uppsatser m.m

Bibliotekskatalogen & bibliotekskonto- i bibliotekskatalogen kan du söka böcker och andra medier på sjukhusbiblioteken i Region Jönköpings län. Med ett eget bibliotekskonto kan du reservera böcker, förlänga dina lån och få en översikt över dina reservationer och lån.

Libris - den nationella bibliotekskatalogen

Uppsök i Libris - examensarbeten och uppsatser i fulltext

DiVA - forskningspublikationer och studentuppsatser 

SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

Övrigt

SIS - Svenska Instiutet för Standarder

Nationella riktlinjer - Socialstyrelsen

Sällsynta hälsotillstånd - Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

Cochrane Sverige

GRADE Working Group  - från evidens till rekommendationer  

Internetmedicin.se - översikter av svenska experter, referenser ur svenska och internationella tidskrifter, böcker

Internetodontologi.se - kunskapsdatabas för tandvårdspersonal

Kunskapsguiden.se - webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Stöd och vägledning för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården

Sökhjälp

Svensk MeSH - medicinska ämnesord - ordlista

Termer för upplevelser och bemötande i olika former

Manualer

Manual Cinahl

Manual - lägga upp en stående sökning i databaserna AMED, CINAHL eller PsycINFO

Manual MyNCBI (spara dina sökningar i PubMed och få uppdateringar)

Manual PsycInfo

Manual PubMed

Manual UpToDate Anywhere

Behöver du hjälp med att söka information? Boka tid för enskild handledning eller skicka ditt sökuppdrag till oss