Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Glänta - barnbibliotek på sjukhus


Glänta är en plats för alla barn på Länssjukhuset Ryhov - patienter, närstående och besökare. Här kan barnen läsa böcker, leka, vila, låna böcker och låna ljudböcker. Glänta ligger mittemot sjukhusbiblioteket på plan 4 och är tillgängligt dygnet runt.

Nu pågår ett projekt med att utveckla, utöka och fördjupa verksamheten i Glänta. Målet är att nå fler barn i vården, bland annat genom uppsökande verksamhet för inneliggande barn på sjukhus. Vi kommer under det kommande året att testa nya arbetsmetoder och verktyg med stöd i forskning och samlade erfarenheter. Projektet startade den 1 juni 2019 och drivs med stöd från Kulturrådet och Regionbiblioteket.

Glänta är ett samarbete mellan Sjukhusbiblioteken Futurum, Regionbiblioteket, Bild och form/gestaltning och KulturSjukhuset. Läs mer om dessa längre ner på sidan. I styrgruppen ingår representanter från Regionbiblioteket, Barnkliniken och Folkhälsa och sjukvård.

På gång

Nu kan inneliggande barn på Ryhov läsa bilderböcker i sin telefon eller på sin surfplatta
Polyglutt är en digital bokhylla med massor av bilderböcker på många olika språk att läsa och lyssna på. Jobbar du med inneliggande barn på Ryhov, be dem höra av sig till sjukhusbiblioteket eller lekterapin så hjälper vi dem att få ett konto på Polyglutt. Polyglutt kan användas både online och offline.

Coronavirus - en bok för barn 
Klicka på länken och ladda ner boken om ordet som alla pratar om. Coronavirus - en bok för barn

Take away-bokkasse
Sjukhusbiblioteket på Ryhov och Glänta barnbibliotek erbjuder en Take away-bokkasse till inneliggande patienter (barn och vuxna). Ring 010-242 24 91 mellan klockan 10.00-16.00 så plockar vi ihop en eller flera böcker utifrån vad patienten vill ha. Antingen för avhämtning på biblioteket eller så kommer vi till avdelningen med bokkassen. Välkomna!

Funtable
I Glänta finns en interaktiv stor surfplatta med e-böcker och pedagogiska övningar för barn. Under hösten/vintern 2019/2020 testar vi en app med kvalitetsmärkta bilderböcker som är inlästa på svenska och ett stort antal andra språk, inklusive teckenspråk och TAKK.

Samarbetspartners

Bild och form/gestaltning gestaltar Glänta med konst ur regionens samlingar. Maria Nilsson Thore, Emma Virke, Jan Håfström och Marit Törnqvist är barnboksillustratörer och konstnärer som hittills har hängt och hänger på väggarna i Glänta. Några gånger om året hängs konsten om och vi planerar att jobba med teman som vi också kan använda oss av i biblioteksverksamheten. Bild och form/gestaltning har en önskan framåt om att skapa ett stråk för barn genom sjukhuset, kanske en sagostig med ljudslinga.

KulturSjukhuset är en ideell förening som bedriver clown-, sago- och berättarverksamhet för barn och unga på sjukhus. KulturSjukhuset besöker Glänta varje vecka med Musikbyrån. De sjunger och spelar för alla barn och vuxna som finns på plats eller går förbi. I samband med satsningen "Höst i Glänta" har KulturSjukhuset dramatiserade sagostunder.

Regionbiblioteket är ett stöd i projekt- och processarbetet. Med hjälp av Regionbiblioteket kommer vi också att glänta på den digitala dörren för ökad tillgänglighet med digitala verktyg/medier där det också finns lek, kreativitet, läsning och delaktighet. Vi vill öka tillgången till mångspråkig litteratur och då är digitala resurser ett viktigt verktyg, tillsammans med en satsning på fysiska medier.

Barnkliniken på Ryhov har länets enda vårdavdelningar för barn- och ungdomar och lekterapin är en specialpedagogisk verksamhet som ingår i klinikens verksamhet. Biblioteket besöker dagsjukvård, vårdavdelningar och lekterapi med Läsklubb och Barnens bokvagn, träffar föräldrar på lärcaféer och har bokprat för personal.

Folkhälsa och sjukvård stöttar utvecklingsarbetet med utgångspunkt från Barnkonventionen och med en helhetssyn på barns livssituation, och har bland annat varit med och arbetat fram Barnronden som är ett arbetssätt och verktyg för att få barn och ungas syn på vårdmiljön.

Bakgrund

Hösten 2018 när Bild och form/gestaltning skulle ställa ut nyinköpta illustrationer av Maria Nilsson Thore i Galleri R, som ligger alldeles intill biblioteket, ville de göra något mer runt utställningen som en del av regionens projekt Kultur i vården. Ett samarbete inleddes mellan Bild och form/gestaltning, sjukhusbiblioteket, Regionbiblioteket och KulturSjukhuset. Detta ledde till en rad olika aktiviteter i anslutning till utställningen under sex veckor då det var höstlov/läslov och barnboksvecka. Bland annat framförde KulturSjukhuset dramatiseringar fritt efter böckerna som bilderna i utställningen var hämtade från. De hade två korta föreställningar om dagen, två dagar i veckan, under hela utställningsperioden. Med hjälp av lekterapin kunde barn som låg inne på sjukhuset komma och ta del av aktiviteterna. Utställningen och aktiviteterna blev en succé!

Bild och form/gestaltning beslutade att släppa Galleri R, som tidigare visat upp nyinköpt konst och låtit lokala konstföreningar ställa ut, till sjukhusbiblioteket under förutsättning att det blev en plats för barn.

I början av 2019 genomförde sjukhusbiblioteket en barnrond (se högerspalten) för att lyssna in och fånga upp vad barn som besöker sjukhuset vill ha i ett bibliotek. Tio barn fick önska och tycka till om böcker, andra medier, aktiviteter, möbler m.m. Från ett av barnen som deltog i barnronden fick vi namnet till projektet och den nya barnavdelningen – Glänta.

Den 4 april 2019 invigdes Glänta under festliga former med bandklippning, tal, sång, musik, ballonger, chokladbollar och förfriskningar.

Under våren 2019 sökte sjukhusbiblioteket bidrag från Kulturrådet för utvecklingsarbetet kring Glänta och beviljades 300 000 kr.

Genomförda aktiviteter hösten 2019

Höst i Glänta v 44-46
Vi visar bilder av bilderboksillustratörerna Marit Törnqvist och Maria Nilsson Thore. Minisagoföreställningar med KulturSjukhuset 28 och 29 oktober samt 5, 7, 11 och 14 november kl 10 och 12 (utanför aulan ca 50 meter från Glänta). Biblioteket har sagostund i Glänta 30 oktober samt 6 och 13 november kl 10.

Lunchföreläsning 15 november
Hur kan böcker underlätta för barn och unga på sjukhus? Föredrag om arbetsmetoden Läsklubb, framtagen på BUS-biblioteket på Drottning Silvias i Göteborg. Eva Selin är bibliotekarie, föreläsare och författare till boken Läsklubb pågår! En metodbok om högläsning som biblioterapi.

Invigning Tre hyenor
12 december 11.00-12.00 invigdes de fina skulpturerna på innergården av Katarina Vallbo, konstnär. Presentation av Gläntaprojektet. Miniföreställning med KulturSjukhuset. Glögg och mingel.

Sagostund på Lekterapin
Sagostunderna på Lekterapin startade upp i slutet av våren 2019 och har fortsatt att vara ett regelbundet inbundet inslag under hösten och även våren 2020. 

Funtable i Glänta
Under hösten fick vi också vårt Funtable på plats och inledde en testperiod på en e-tjänst med bilderböcker inlästa på många språk.