Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hitta vilken institution som motsvarar respektive klinik

Information om respektive institution vid Linköpings universitet finns på LiU.

Engelska översättningar för verksamheter och enheter inom Region Jönköpings län finns på vårt intranät.

Nedan har vi listat vilken institution som motsvarar respektive klinik inom Region Jönköpings län.

  • BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
    Department of Biomedical and Clinical Sciences
  • HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård
    Department of Health, Medicine and Caring Sciences

Verksamheter inom Region Jönköpings län / institutionstillhörighet vid Linköpings universitet 

Folktandvården Allmäntandvård, specialisttandvård BKV
Kirurgisk vård

Kirurgkliniken

BKV

 

Kvinnokliniken

BKV

 

Onkologkliniken

BKV

 

Operations- och intensivvårdskliniken

BKV

 

Ortoped- och reumatologkliniken

BKV

 

Sjukhusfysik

HMV

 

Ögonkliniken

BKV

 

Öron- näs- och halsmottagningen

BKV

Medicinsk vård    
 

Akutkliniken

BKV

 

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

HMV

 

Geriatriska rehabiliteringskliniken

HMV

 

Hudkliniken

BKV

 

Infektionskliniken

BKV

 

Medicinkliniken

BKV: neurologi, reumatologi, hematologi
HMV: internmedicin, endokrinologi, kardiologi, gastroenterologi, lungmedicin, njurmedicin, koagulationssjukdomar

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Arbetsterapin

HMV

 

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

BKV

 

Habiliteringscentrum

HMV

 

Kemilaboratoriet

BKV

 

Klinisk fysiologi

HMV

 

Klinsk kemi

BKV

 

Klinisk mikrobiologi

BKV

 

Klinisk patologi

BKV

 

Laboratoriemedicin

BKV

 

Mikrobiologilaboratoriet

BKV

 

Patologilaboratoriet

BKV

 

Psykiatriska kliniken

BKV
HMV

 

Rehabiliteringskliniken

HMV

 

Rehabiliteringsmedicinska kliniken

HMV

 

Röntgen

HMV

 

Sjukgymnastiken

HMV

Verksamhetsstöd och service

Klinisk farmaci

BKV

Regionledningskontoret

Arbetsmiljöenheten

HMV

 

Chefläkare och patientsäkerhet

HMV

 

Enheten för smittskydd och vårdhygien

BKV

 

Folkhälsa och sjukvård

HMV

 

Futurum - akademin för hälsa och vård

HMV

 

Qulturum (utvecklingsenhet)

HMV

 

Regional utveckling

HMV

 

Regionledningskontoret

HMV

Primärvård

Vårdcentralerna Bra Liv

HMV