Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Om Primärvårdskvalitet

PrimärvårdsKvalitet är ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården och omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som gör det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan extraarbete.

Genom systemet visas journaldata för vårdcentralens patienter i diagram och patientlistor.

Data kan användas både för processorienterat förbättringsarbete på vårdcentralerna och för att hitta individer i behov av insatser. Systemet ersätter inte rutiner för patientsäkerhet och kvalitet.

Eftersom data i systemet bygger på anteckningar och registrering i patientjournaler, så blir kvaliteten på data beroende av data i journalerna.

I Region Jönköpings län används programmet Medrave för att visa PrimärvårdsKvalitet.

I Medrave finns också en del andra datarapporter där man själv kan kombinera till exempel diagnoser och provsvar.

Utbildningstillfällen kan erbjudas hösten 2021 om önskemål finns.