Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Sjukhusbiblioteket Länssjukhuset Ryhov

Biblioteket vänder sig till patienter, anhöriga, personal och studenter och erbjuder:

  • Böcker, ljudböcker, CD och DVD

  • Dagstidningar och tidskrifter

  • Lättläst information om hälsa och sjukdomar

  • Kurslitteratur och internetdator

Ring så kommer vi!

För patienter har vi tjänsten "Ring så kommer vi!" (010-2422491) Förutom böcker, cd-böcker och filmer, kan inneliggande patienter också få låna CD/MP3-spelare och DVD-spelare.

I många väntrum och dagrum finns dessutom böcker och tidningar utlagda av biblioteket.

Kontaktuppgifter och öppettider

Ryhovs sjukhusbibliotek
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
tfn 010-242 24 91
biblioteket.jonkoping@rjl.se

Sjukhusbiblioteket finns på entréplanet.

Öppettider

Biblioteket
måndag-fredag kl. 10.00-16.00, 5 juli- 8 augusti mån-fre kl. 10.00-15.00. 

Tidningsrummet
måndag-fredag kl. 8.00-16.00, 5 juli- 8 augusti mån-fre kl. 8.00-15.00.

Meröppet

Sjukhusbiblioteket på plan 4 målpunkt R är tillgängligt dygnet runt för personal. Som personal kan du när som helst låna och återlämna böcker och andra medier. Du kan också hjälpa patienter att låna när biblioteket är obemannat. 

Vill du ha tillgång till meröppet kontakta oss på biblioteket.jonkoping@rjl.se och ange ditt namn och personnummer, så lägger vi till behörighet för dig.

Medarbetare

Maria Bom
Maria Olsson
Catarina Rådefjäll

Bibliotekskatalog och Mina sidor

I bibliotekskatalogen kan du söka böcker och andra medier på sjukhusbiblioteken i Region Jönköpings län. Med ett eget bibliotekskonto kan du reservera böcker, förlänga dina lån och få en översikt över dina reservationer och lån på Mina sidor.

Bibliotekskatalogen & Mina sidor

Ett biblioterapeutiskt arbetssätt

Biblioteksrummet

Biblioteket är öppet för alla. Det är en plats där man kan söka kunskap eller finna ro och avkoppling. Sjukhusbiblioteket vill vara en del av vården på sjukhuset, en del i den läkande processen.

Bibliotekarien

Vi arbetar med vägledning vid enskild läsning och i grupp. Målet är en utvecklande läsning som får oss att växa som människor.

Vi har ett biblioterapeutiskt perspektiv vid urval av medier till biblioteket och till de avdelningar som önskar bokdepositioner.

Läsgrupper

I våra läsgrupper läser och samtalar vi kring skönlitterära texter

De texter vi arbetar med kan öppna upp för svåra samtal. Litteraturen kan hjälpa oss att sätta ord på något som varit ogripbart. Det finns studier som visar att läsning kan ha en psykiskt rehabiliterande och läkande effekt.

Läsningen kan skingra tankarna från det sjuka och jobbiga till det friska. Den kan ge nya insikter eller bara få oss att må bra i boken/texten en stund.

Som samtalsledare försöker vi att uppmuntra samtalet, vidareutveckla resonemang genom följdefrågor och ibland knyta tillbaka till texten. Det är viktigt att vara öppen med att det är ett samtal, ingen redovisning. Alla som vill ska få komma till tals. Det finns inga måsten.

Kreativt skrivande

Vi har också grupper för kreativt skrivande. Målet är att genom texterna, egna och andras, främja det personliga växandet och välmåendet. Skrivandet kan ge en stund av frihet och vi kommer i kontakt med våra kreativa sidor.

Träffarna hålls på regelbunden basis, t.ex. varannan vecka, under ett bestämt antal gånger. Ingen skrivvana behövs, heller inte någon vana att läsa skönlitterära texter.

Skrivledarens roll är att uppmuntra skrivandet och samtalet omkring texterna. Det är de teman, känslor och tankar som texten väcker som vi kan dela med varandra. Träffarna hålls av bibliotekarie med lång erfarenhet av att leda grupper i krativt skrivande.

Ta gärna kontakt med oss

Kontakta oss om du som personal vill arbeta med läsning eller kreativt skrivande tillsammans med patienter, eller är intresserad av egen fördjupning.

Kontakta oss om du som patient är intresserad av att delta i en läs- eller skrivgrupp.

Nya böcker och filmer

Nya böcker våren 2021

Filmer 2021

Nya filmer för barn och ungdomar

Språklust - böcker att använda för att träna språk och tal