Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Skriva och publicera

Den här sidan är för dig som studerar, forskar eller skriver exempelvis rapporter i arbetet. Här hittar du guider till de vanligaste referensstilarna, information om EndNote och vad som är bra att tänka på när du vill använda bilder. Här hittar du också information om öppen tillgång och strategiska tips och verktyg för vetenskaplig publicering.

Referenshantering

Program för referenshantering

För ett enstaka arbete går det bra att hantera referenser manuellt i Word. Jobbar du med mer omfattande projekt så finns det bra verktyg som underlättar referenshanteringen.

Sjukhusbiblioteket utbildar och ger support i programmet EndNote. Du beställer programmet via din klinik/IT-kontakt. Andra program för referenshantering är Mendeley och Zotero. Programmen är gratis och finns i olika versioner för webb och att installera på sin dator men de är inte godkända för att ladda ner på regionens datorer. Programmen är ganska enkla att lära sig själv.

Referensstilar

Här är guider till de vanligaste referensstilarna. De är användbara om du skriver utan hjälp av ett referenshanteringsprogram. Guiderna är också bra om du behöver lägga in en referens manuellt i EndNote. Webbsidor och offentligt tryck är exempel på källor som referenshanteringsprogrammen ofta har svårt att hantera automatiskt.   

APA  
Guide från Karolinska Institutets bibliotek

Harvard  
Guide från Högskolan i Borås bibliotek

Vancouver  
Guide från Karolinska Institutets bibliotek    
Guide från National Library of Medicine (NLM)

Att använda och citera bilder

Bilder som finns på nätet och i böcker omfattas av upphovsrätten. Det innebär att de inte får användas eller spridas utan tillstånd från upphovsmannen. 

När det gäller bilder i vetenskapliga tidskrifter kan det vara förlaget som äger den ekonomiska rätten medan författaren eller fotografen kan ha kvar den ideella rätten. Vid osäkerhet om vad som gäller, kontakta både förlaget och författaren med en förfrågan.

Vid kontakt med upphovsmannen ska du informera om i vilket sammanhang bilden ska användas och av vem. Spara gärna till exempel ett e-postmeddelande som bevis. Om upphovsmannen inte går att få tag på så kan bilden inte användas lagligt.

Bilder som får användas utan upphovsmannens tillstånd
Vissa bildsamlingar har licenser som innebär att bilderna kan användas utan särskilt tillstånd från upphovsmannen. Ett exempel på en sådan resurs är Creative Commons. Läs mer om Creative Commons under Öppen tillgång.

Licenserna kan vara utformade på olika sätt så det är viktigt att ta reda på vilka licensvillkor som gäller. Generellt för alla licenser gäller att bildens upphovsman alltid ska anges.

Hur anger man bildkällan?
Titta vad som står om bilder i den referensstil som du använder för din text. Du hittar guider till olika referensstilar ovan.

EndNote

Du som studerar eller forskar kan samla dina referenser i en egen databas med hjälp av referenshanteringsverktyget EndNote.

Med EndNote är det enkelt att hämta referenser från databaser, bibliotekskataloger eller tidskrifter och mata in dem i ett personligt arkiv. Referenserna kan formateras i olika stilar och användas för t.ex.citeringar och referenslistor som uppfyller medicinska tidskrifters krav vid publicering.

Region Jönköpings län erbjuder personliga licenser i referenshanteringsprogrammet EndNote. För att få tillgång till EndNote måste man göra en IT-beställning. Respektive verksamhetsområde i regionen debiteras sedan en avgift för varje personlig licens av IT-centrum. Avgiften är 42 kr/mån och användare.

I licensen ingår också möjlighet att använda programmet hemifrån. Installation är möjlig både på PC och Mac. Vänd dig till sjukhusbiblioteken för att få tillgång till installationsfilerna. 

EndNote 20

Onsdagen den 5 maj uppgraderas alla regiondatorer som har EndNote till version 20.

EndNote 20 har ett helt nytt gränssnitt. Det kan kännas ovant i början men funktionerna är desamma. Det nya utseendet är mer avskalat och intuitivt mot tidigare. Vi upplever det som att användarvänligheten har ökat.

För att öppna det nya programmet klickar du på EndNote20-ikonen under Start – Alla program.  OBS! Officeprogram (Word, Outlook, Excell, PowerPoint) ska vara avstängda när du öppnar EndNote 20 första gången för att installationen ska kunna slutföras. Processen tar ett par minuter, låt datorn jobba färdigt.

Viktigt för alla som idag har EndNote 9

Första gången du öppnar EndNote 20 konverteras ditt bibliotek. Du ska godkänna konverteringen (om du vill ha ett annat namn på biblioteket än det EndNote föreslår, ge ditt bibliotek ett nytt namn). Ditt gamla bibliotek ligger kvar, men från och med nu är det konverterade biblioteket ditt huvudbibliotek. Innehållet i ditt bibliotek eller ev. egna stilar påverkas inte av uppgraderingen.

Det konverterade biblioteket kan inte läsas i äldre EndNote-versioner. I praktiken är det inget problem eftersom samtliga regiondatorer uppdateras till EndNote 20. Ni som idag har EndNote 9.3 berörs inte av konverteringsmomentet då det i ert fall skedde mellan version 9.0 och 9.3.

EndNote 20 på hemdator

Liksom tidigare finns möjligheten att använda EndNote på sin hemdator. Kontakta biblioteket om du vill uppgradera din hemdator till version 20. Vi skickar en länk och installationsanvisning. Att fortsätta jobba med en äldre version på hemdatorn går också bra. Synkningen mellan datorer via EndNote Online påverkas inte av konverteringen.

Vanliga problem

Om ett felmeddelande dyker upp under installationen har du troligen inte stängt av samtliga Officeprogram.

Efter uppgraderingen kan programmet ibland ha svårt att direkt hitta tillbaka till ditt gamla bibliotek. Det finns flera sätt att återställa den genvägen – en variant är att öppna EndNote och sedan leta upp sin biblioteksikon i ”trädet” under File-Open library. Har man helt glömt bort var man sparat sitt bibliotek går det att göra en sökning i datorn på filtypen (.enl) och därefter klicka på rätt ikon i sökresultatet.

Introduktionskurs i EndNote

I introduktionskursen går vi igenom de viktigaste funktionerna i EndNote. Utbildningen är på nybörjarnivå och tänkt för dig som t.ex. arbetar med en uppsats, en vetenskaplig artikel eller avhandling. I kursen ingår support och hjälp att komma igång ute på arbetsplatsen.

Det är lämpligt att du skaffat programmet före kursen. Om du är osäker på om du har nytta av det så kontakta gärna någon av oss på sjukhusbiblioteken för att diskutera det.

2021 erbjuder vi inga salskurser, utan bara individuella introduktioner.

Introduktionerna är avgiftsfria och vänder sig till anställda inom hela Region Jönköpings län som har behov av EndNote i arbete och forskning. 

Är du intresserad av en individuell introduktion hör av dig till Medicinska fackbiblioteket Ryhov, medicinska.fackbiblioteket.jonkoping@rjl.se
tfn 010-242 24 90, Sjukhusbiblioteket Höglandssjukhuset, biblioteket.eksjo@rjl.se
tfn 010-243 50 18 eller Värnamo sjukhusbibliotek, biblioteket.varnamo@rjl.se, tfn 010-244 79 40

Handledningar och manualer

Med programmet följer en manual i pdf-format

Öppen tillgång

Öppen tillgång (Open Access) innebär fri tillgång till digital information. Begreppet används ofta i samband med vetenskaplig publicering. 

Sverige har som mål att all offentligt finansierad forskning ska vara tillgänglig för alla. Tidskrifter som publicerar forskningsresultat har historiskt sett ofta mycket höga prenumerationsavgifter. Öppen tillgång möjliggör en effektivare och rättvisare fördelning av informationsresurser.

Att publicera med öppen tillgång innebär att forskningsresultat publiceras på sätt som tillåter att man läser och delar vidare utan kostnad. Det kan ske på olika sätt. En vanlig modell bland vetenskapliga tidskrifter är att författaren får betala en publiceringsavgift (Article Processing Charges). 

 

Verktyg för att publicera med öppen tillgång

Creative Commons - Tillhandahåller upphovsrättslicenser för öppen, tillåten delning och användning av material på internet, bl a inom områdena open data, open access och open science. Läs mer om Crative Commons för forskare på Kungliga bibliotekets webbplats. Läs mer om Creative Commons på organisationens webbplats.

DOAJ - Innehåller kvalitetsgranskade öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer (Directory of Open Access Journals).

Sherpa Juliet - Se internationella forskningsfinansiärers villkor om öppen tillgång vid vetenskaplig publicering.

Sherpa Romeo - Se förlagens policy om upphovsrätt, öppen tillgång och arkivering vid publicering i olika tidskrifter.

 

Vill du veta mer om öppen tillgång?

Kungliga biblioteket (KB) förklarar och ger perspektiv från forskare och bibliotekarier i 11 korta filmer: KB:s informationsfilm om öppen tillgång

Det är KB som samordnar omställningen i Sverige till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem. Läs mer på KB:s webbplats.

Publicera

Strategisk publicering

Inför publicering är det en rad praktiska och strategiska frågor att ta ställning till. På lärosätenas webbplatser finns ofta bra råd och guider, exempelvis:

Guide för publiceringsstrategi från Högskolebiblioteket Jönköping University  

Publicera och sprid din forskning - stöd och råd från Linköpings universitetsbibliotek

Hitta tidskrifter som passar för din forskning

Jane - Verktyg för att hitta passande tidskrifter för att publicera din forskning, medicinskt inriktad.

JournalGuide - Verktyg för att hitta passande tidskrifter för att publicera din forskning, olika akademiska dicipliner.

Författarinstruktioner

Här är en alfabetisk förteckning över tidskrifter med direkt länkning till respektive tidskrifts författarinstruktioner: Författarinstruktioner (University of Toledo)

Rabatt på publiceringsavgifter

Som klinisk forskare i Region Jönköpings län får du 20 procent rabatt på författaravgiften för BMJ:s open-access-tidskrifter. Kontakta sjukhusbiblioteket om du vill veta mer. Beroende på vilket universitet eller högskola du är knuten till kan du ha tillgång till fler rabatter. 
Rabatt på publiceringsavgifter via Högskolebiblioteket Jönköping University
Rabatt på publiceringsavgifter via Linköpings universitetsbibliotek  

Forskar-id

Ett unikt forskar-id kan lösa problem med stavningsvariationer och när forskare har likadana eller liknande namn: ORCID

Adressangivelse vid vetenskaplig publicering

Adressangivelse vid vetenskaplig publicering: Instruktion för medarbetare i Region Jönköpings län

Bibliotekets utbildningar och sökhjälp

Bibliotekets utbildningar

Skicka ditt sökuppdrag till oss

Boka tid för enskild handledning