Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Köp av hjälpmedel till vårdenheter inom Region Jönköpings län

Hjälpmedelscentralen ger gärna råd om vilka hjälpmedel som är lämpliga när olika enheter behöver skaffa utrustning eller inventarier.

Vid köp av hjälpmedel till vårdenheter/vårdcentraler eller motsvarande inom Region Jönköpings län skall dessa beställas via Serviceportalen på intranätet.

De flesta av länets kommuner har gemensamma avtal med Region Jönköpings län för anskaffning av hjälpmedel till boenden med flera kommunala inrättningar. Dessa beställs genom HMC.

Mer information

Om du vill ha råd om hjälpmedel kan du vända dig till hjälpmedelscentralens kundservice, 010 - 242 87 00.

Om du vill ha mer information om inköp av utrustning ska du i första hand vända dig till inköpsavdelningens kundservice (010- 24)141 41 (val 4) eller till inkop@rjl.se .