Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Leverans och montering av hjälpmedel


Leverans av hjälpmedel 

Leverans till kommuner och sjukhusen i Eksjö och Värnamo

Leverans av hjälpmedel sker med turbil enl ett fast schema 2 eller 3 gånger per vecka till kommunernas buffertlager och till sjukhusen. Skrymmande hjälpmedel kan levereras direkt till patientens bostad efter överenskommelse.

Leverans till länssjuhuset Ryhov

Leverans till länssjukhuset Ryhov sker alla vardagar (måndag - fredag) 07.00.

Leverans till vårdcentralen

Leverans till vårdcentraler sker en gång per vecka på onsdag eller torsdag. Leveransen sker på samma dag som den kommun vårdcentralen ligger i enligt det fasta turbilsschemat. TENS-apparater levereras med intern-post dagligen. Övriga leveranser efter överenskommelse.

Leveranstid

HMC har c:a 16 000 olika hjälpmedel. Alla hjälpmedel finns inte i lager på HMC utan har olika leveranstid beroende på hur vanligt det är att de förskrivs och hur brådskande det är att få just det hjälpmedlet. På sortimentssidorna får du information om leveranstidsklassningen.

    Högprioriterad lagervara på HMC = levereras alltid med nästa turbil *
  Lagervara på HMC = levereras oftast med nästa turbil.
  Beställningsvara = beställes från leverantör = leverantörens leveranstid enl avtal.

 * Högprioriterade hjälpmedel är sådana som patienten har ett omedelbart behov av för att möjliggöra utskrivning, för att undvika återinläggning eller av medicinska skäl. De högprioriterade hjälpmedlen är utvalda tillsammans med vårt kundråd.

Leveransbesked

När du beställer eller förskriver ett hjälpmedel till en viss person i web-SESAM eller per telefon får du besked om den exakta leveranstiden. Om den leveranstid du ser i web-SESAM inte fungerar skall du alltid ta kontakt med HMC:s kundservice för att se om vi kan hjälpa till en lösning t ex hitta en alternativ produkt.

Leverans av sängar och andra skrymmande hjälpmedel

Förskrivning av säng och andra skrymmande hjälpmedel görs per telefon till kundservice. Leverans kan ske direkt hem till patienten. I samband med beställningen sker överenskommelse om leveranstidpunkt.

Vid leverans hem till patient debiteras en transportavgift på förskrivarens/beställarens enhet.

Leverans och hämtning av skrymmande hjälpmedel direkt till patient
Leverans och hämtning - skrymmande hjälpmedel 500 kr
Leverans,montering/demontering och hämtning av säng 1600 kr
Enbart leverans av hjälpmedel som inte skall återlämnas 250 kr

Leverans av förbrukningshjälpmedel och nutrition

Lagerhållning och leverans av nutrition och tillbehör sker av en upphandlad distributör. Leveranstiden är cirka fyra dagar. Leverans kan ske till hemmet eller utlämningsställe.

Lagerhållning och leverans av inkontinenshjälpmedel sker av en upphandlad distributör. Leverans sker till hemmet. 

Lagerhållning och leverans av diabetes- och stomihjälpmedel görs av Länsförsörjning. Leverans sker till hemmet.

Sjukvårdens ledningsgrupp har den 1 december 2019 beslutat att från och med 1 januari 2020 sker leveranser av förbrukningshjälpmedel och nutrition enbart inom Jönköpings län.

Montering

De hjälpmedel som förskrivs vid samma tillfälle och kopplas som komponenter monteras av oss på HMC. Det gäller t ex nackstöd breddningstillsats med flera tillbehör. Om du önskar en särslild inställning på t ex rullstolen måste du ange det i text i fältet "övrig information i web-SESAM".

Mer information

Vill du ha mer information om leveranser eller lämna synpunkter är du välkommen att höra av dig till vår kundservice 010-242 87 00 eller per hjalpmedelscentralen@rjl.se. Du kan också kontakta enhetschef goran.dalslatt@rjl.se.