Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vi jobbar på hjälpmedelscentralen


På hjälpmedelscentralen arbetar närmare sjuttio personer inom flera olika yrkeskategorier, organiserade i tvärprofessionella team. För att få hjälp av oss hänvisar vi till kundservicetelefonen eller funktionsbrevlåda, men vissa funktioner kan du nå direkt enligt nedan.

Team manuella hjälpmedel

Teamet arbetar med manuella hjälpmedel för många olika funktionsnedsättningar. Inom området finns t ex manuella rullstolar, ståstöd, gånghjälpmedel, lyftar mm.

Lena Andersson
Leg arbetsterapeut
Sittade för barn
lena.k.andersson@rjl.se
010-242 87 16


Lena Werner-Pellfolk

Leg arbetsterapeut
Sittande för vuxna
lena.werner.pellfolk@rjl.se
010-242 87 17


Erik Svarén

Leg sjukgymnast
Gå, stå och överflyttning
erik.svaren@rjl.se
010-242 87 18

Team kommunikation, kognition, behandling och nutrition

Teamet arbetar med hjälpmedel för personer med kommunikations- och kognitionssvårigheter. Teamet ansvarar också för personliga medicinska behandlingshjälpmedel. Inom området finns t ex samtalsapparater, tidshjälpmedel, TENS, CoughAssist mm. Livsmedel för medicinska ändamål ingår också i teamets ansvarsområde.

Frida Johansson
Leg logoped
Kommunikation
frida.a.johansson@rjl.se
010-242 87 28

 


Carina Svensson               
Leg arbetsterapeut
Kognition, omgivningskontroll, larm
carina.svensson@rjl.se 
010-242 87 04

 

Lisa Moberg
Leg sjuksköterska
Omvårdnad och behandling
lisa.moberg@rjl.se
010-242 87 19

 

Ninni Wärenstam-Löfgren
Leg dietist
Nutrition
ninni.warenstam.lofgren@rjl.se 
010-242 87 25

 


Marie Lantz
Leg dietist
Nutrition
marie.lantz@rjl.se 
010-242 87 26

Team elektriska rullstolar och bilanpassningar

Teamet arbetar förflyttning både inom- och utomhus fram för allt med hjälp av elektrisk rullstol. Teamet handläggar också frågor om bilanpassningar.


Lena Andersson
Leg arbetsterapeut
Elektriska rullstolar för barn, drivaggregat
lena.k.andersson@rjl.se
010-242 87 16

 


Lena Andrén
Leg arbetsterapeut
Elektriska rullstolar, bilanpassningar
lena.andren@rjl.se
010-242 87 22

Produktansvariga

Produktansvariga arbetar med sortiments-och upphandlingsfrågor. De arbetar i team med olika inriktning. Inom gruppen fördelas arbetet till "par" som har både teknisk kompetens och kompetens inom rehabilitering/omvårdnad samt nutrition.

Du är välkommen att ta kontakt med produktansvariga om du har synpunkter på aktuellt sortiment, har behov av produktutbildning eller liknande frågor.

Manuella hjälpmedel


Camilla Toth
Hjälpmedelskonsulent
camilla.toth@rjl.se
010-242 87 13


Tomas Öhrström
Processledare
tomas.ohrstrom@rjl.se
010-242 87 27

Kommunikation, kognition och behandling

Teamet arbetar med hjälpmedel för personer med kommunikations- och kognitionssvårigheter. Teamet ansvarar också för personliga medicinska behandlingshjälpmedel. Även övriga "motoriserade hjälpmedel" handläggs av det här teamet. Inom området finns t ex samtalsapparater, tidshjälpmedel, TENS, CoughAssist, elektriska rullstolar och lyftar mm.


Mats Uddemar
Tekniker/inköpssamordnare
mats.uddemar@rjl.se
010-242 87 14

Lisa Moberg
Leg sjuksköterska
Omvårdnad och behandling
lisa.moberg@rjl.se
010-242 87 19

Livsmedel för medicinska ändamål, pumpar och tillbehör

Teamet arbetar med livsmedel för medicinska ändamål, pumpar och tillbehör.

Ninni Wärenstam-Löfgren
Leg dietist
Nutrition
ninni.warenstam.lofgren@rjl.se 
010-242 87 25


Marie Lantz
Leg dietist
Nutrition
marie.lantz@rjl.se 
010-242 87 26

Ledning

Britt Forsberg
Verksamhetschef
britt.forsberg@rjl.se
010-242 87 11

Marika Byrd
Enhetschef för administration och kundservice
marika.byrd@rjl.se
010-242 87 15

Göran Dalslätt
Enhetschef för logistik och transporter, reparation och rekonditionering
goran.dalslatt@rjl.se
010-242 87 07

Pernilla Volmevik Lundberg 
Enhetschef för konsultation, anpassning och utbildning
pernilla.volmevik.lundberg@rjl.se
010-242 87 03