Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vi jobbar på hjälpmedelscentralen


Team manuella hjälpmedel

Teamet arbetar med manuella hjälpmedel för många olika funktionsnedsättningar. Inom området finns t ex manuella rullstolar, ståstöd, gånghjälpmedel, lyftar mm.

Lena Andersson
Leg arbetsterapeut
Sittade för barn
lena.k.andersson@rjl.se
010-242 87 16


Lena Werner-Pellfolk

Leg arbetsterapeut
Sittande för vuxna
lena.werner.pellfolk@rjl.se
010-242 87 17


Erik Svarén

Leg sjukgymnast
Gå, stå och överflyttning
erik.svaren@rjl.se
010-242 87 18

Team kommunikation, kognition, behandling och nutrition

Teamet arbetar med hjälpmedel för personer med kommunikations- och kognitionssvårigheter. Teamet ansvarar också för personliga medicinska behandlingshjälpmedel. Inom området finns t ex samtalsapparater, tidshjälpmedel, TENS, CoughAssist mm. Livsmedel för medicinska ändamål ingår också i teamets ansvarsområde.

Frida Johansson
Leg logoped
Kommunikation
frida.a.johansson@rjl.se
010-242 87 28

 


Carina Svensson               
Leg arbetsterapeut
Kognition, omgivningskontroll, larm
carina.svensson@rjl.se 
010-242 87 04

 

Lisa Moberg
Leg sjuksköterska
Omvårdnad och behandling
lisa.moberg@rjl.se
010-242 87 19

 

Ninni Wärenstam-Löfgren
Leg dietist
Nutrition
ninni.warenstam.lofgren@rjl.se 
010-242 87 25

 


Marie Lantz
Leg dietist
Nutrition
marie.lantz@rjl.se 
010-242 87 26

Team elektriska rullstolar och bilanpassningar

Teamet arbetar förflyttning både inom- och utomhus fram för allt med hjälp av elektrisk rullstol. Teamet handläggar också frågor om bilanpassningar.


Lena Andersson
Leg arbetsterapeut
Elektriska rullstolar för barn, drivaggregat
lena.k.andersson@rjl.se
010-242 87 16

 


Lena Andrén
Leg arbetsterapeut
Elektriska rullstolar, bilanpassningar
lena.andren@rjl.se
010-242 87 22

Ledning

Britt Forsberg
Verksamhetschef
britt.forsberg@rjl.se
010-242 87 11

Marika Byrd
Enhetschef för administration och kundservice
marika.byrd@rjl.se
010-242 87 15

Göran Dalslätt
Enhetschef för logistik och transporter, reparation och rekonditionering
goran.dalslatt@rjl.se
010-242 87 07

Pernilla Volmevik Lundberg 
Enhetschef för konsultation, anpassning och utbildning
pernilla.volmevik.lundberg@rjl.se
010-242 87 03