Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Om 1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster är en säker digital ingång till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. I Region Jönköpings län erbjuder alla mottagningar invånare e-tjänster för att se personlig vårdinformation, kontakta vården på ett säkert sätt och få stöd och behandling på distans. 

E-tjänster

Varje mottagning kan även skapa egna e-tjänster/ärendetyper utöver de standardiserade e-tjänsterna.

 • Av- och omboka tid, boka tid
  I Region Jönköpings län erbjuder de flesta mottagningar webbtidbokning kopplad direkt till ett vårdsystem. Via webbtidbokning är det möjligt för en invånare att se sina bokade tider, avboka sin tid, omboka och boka en tid beroende av vad mottagningen erbjuder. Av- och omboka tid finns med i det basutbud som regionen erbjuder och som behöver finnas på en mottagning ifall ni bokar in patienter för besök. Patienten ska alltid kunna se sin bokade tid och också avboka den om det av medicinska skäl inte är möjligt. Omboka och boka tid kan erbjudas efter invånarnas och mottagningens behov. Fördjupad information om Cosmic webbtidbokning.
 • Begär intyg
  Här kan invånaren lämna önskemål om att få ett intyg. Mottagningen bestämmer vilka intyg som ska vara möjliga för invånaren att välja, till exempel körkortsintyg. Invånaren anger om det gäller förnyelse eller nytt intyg. Vid förnyelse måste man ange vem som utfärdat tidigare intyg och hur länge det nuvarande intyget gäller.
 • Förnya recept
  Här kan invånaren lämna önskemål om att förnya recept som är utskrivna på mottagningen.
 • Kontakta mig
  Här kan invånaren lämna önskemål om att bli kontaktad. Önskemålet kan till exempel gälla att få provsvar eller bli uppringd av sin läkare. Det går även att lämna uppgifter om vem man vill komma i kontakt med, anledning till önskad kontakt och på vilket sätt man vill bli kontaktad.
 • Beställ journalkopia
  Här kan invånaren lämna önskemål om att beställa journalkopia.
 • Förnya hjälpmedel
  Här kan invånaren lämna önskemål om att förnya hjälpmedel som är utskrivna på mottagning. Invånaren måste ange produktnamn och eventuell storlek, åtgång per dygn och antal förpackningar. Gäller förnyelsen inkontinenshjälpmedel, fyller invånaren i uppgifter om leverans.
 • Stöd och behandling
  En invånare kan få tillgång till en behandling via e-tjänsterna på 1177.se. Exempelvis en KBT-behandling för ångest, stress,
 • Journalen via nätet
  Med Journalen via nätet får invånaren möjlighet att förbereda sig inför ett besök och i efterhand kunna läsa en anteckning om besöket. Invånaren kan också se sina provsvar. Fördjupad inforamtion om Journalen via nätet.
 • Egen provhantering
  Denna kan användas för självtest där invånaren beställer hem ett provtagningsskit eller för provtagning på provtagningsmottagning, vårdcentral eller laboratorium. Region Jönköpings län använder i nuläget 1177 Egen provhantering för hemtest klamydia och gonorré. Fördjupad inforamtion om Egen provhantering.
 • Läkemedelstjänster
  Information om invånarens elektroniska recept där det finns läkemedel kvar att hämta ut. Uppgifterna hämtas från E-hälsomyndigheten.
 • Högkostnadsskydd
  Här kan invånaren följa sina uppgifter om högkostnadsskydd för läkemedel och vissa förbrukningsartiklar. Uppgifterna hämtas från Högkostnadsdatabasen hos E-hälsomyndigheten.
 • Vårdval
  Invånaren kan göra sitt val av vårdcentral i region Jönköpings län och också inom Östergötland och Kalmar.

 • Egen ärendetyp
  En mottagning kan även skapa en helt egen e-tjänst (ärendetyp) utifrån mottagningens behov.  Skapas av mottagningens lokala administratör.

 • Invånarärende
  En ärendehanterare på en mottagning kan starta en dialog med invånare genom att antingen skicka ett ärende som innehåller information eller frågor. Om ärendet innehåller information kan invånaren inte besvara ärendet. Om ärendet innehåller en eller flera frågor kan invånaren besvara ärendet. Mottagningens lokala administratör skapar och anpassar mallar.

Hur patienten använder 1177 och e-tjänsterna

 • Invånaren når e-tjänsterna genom att logga in på 1177.se på webben eller i appen 1177 Vårdguiden.
 • Inloggning sker med hjälp av bank-id, Freja eid plus eller Telia e-ligitimation.
 • E-tjänsterna är personliga.
 • Barn till och med 12 år kan hanteras av ombud. Barn och ungdomar över 13 år måste logga insjälva.

I inloggat läge kan invånaren dygnet runt kontakta vården och göra olika typer av vårdärenden.

Invånaren kan kommunicera med sin mottagning för att exempelvis få allmän rådgivning, beställa en journalkopia eller förnya ett recept. Dessutom finns ett antal övergripande e-tjänster som erbjuds av regionen.

I inställningar kan invånaren välja att hen vill ha en avisering om att det finns ett ärende att läsa i hens inkorg i e-tjänsterna på 1177.se,  exempelvis vid svar på ett ärende eller en förfrågan från vården. Här kan hen också välja om hen i första hand vill ha information från vården digitalt och inte via brev

Hur personal använder 1177 och e-tjänsterna

En mottagning som finns upplagd på 1177.se kan erbjuda befintliga e-tjänster (ärendetyper) men också själva skapa e-tjänster (ärendetyper) som de vill erbjuda invånarna.

Medarbetare på mottagningen kan inleda en kommunikation med en invånare genom att skicka meddelanden eller frågor till invånaren.

Statistik för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Ineras webbplats kan du ta del av statistik för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Det finns också en sida med förklaringar kring statistiken som visas.

Så här gör du för att filtrera informationen:

Du kan kombinera flera filter för att söka ut den statistik du är intresserad av.

Under ”invånare” kan du filtrera fram vilket datumintervall du är intresserad av, samt region. Du kan se:

 • antal inloggningar per åldersgrupp och kön
 • antal inloggningar per autencieringsmetod
 • andel invånarkonton
 • antal invånarkonton
 • antal och andel delade kontaktuppgifter samt önskad avisering

Under ”vårdpersonal” kan du filtrera fram vilket datumintervall du är intresserad av. Du kan se:

 • Antal inloggningar per månad, timma och veckodag.

Under ”ärenden” kan du filtrera på flera variabler. Du kan kombinera flera filter.

 • Datum
 • Region
 • Ärendetyp – i första kolumnen väljer du bland de standardiserade kategorierna tex fråga, remiss, begär intyg. I andra kolumnen visas alla varianter av denna typen av tjänster. Vet du inte exakt vilken du letar efter välj markera alla. Alternativen som syns är inte enbart de som används i vår region utan kan vara sådana som tagits fram i andra regioner.
 • Mottagning – här listas alla mottagningar som finns i systemet, det underlättar sökningen om du vet exakt vad din mottagning heter.
 • Flödestyp – här kan du välja att se invånarinitierade

Du kan se:

 • antal inloggningar per åldersgrupp och kön
 • antal inloggningar per autentiseringsmetod
 • andel invånarkonton
 • antal invånarkonton
 • antal och andel delade kontaktuppgifter samt önskad avisering