Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Om 1177 Vårdguidens formulärtjänst

1177 Vårdguidens formulärtjänst

1177 Vårdguidens formulärtjänst används för att designa och skicka säkra digitala formulär, enkäter och skattningsformulär till invånare, som de kan fylla i via 1177.se. Vårdpersonalen kan se de inkomna svaren och även skicka påminnelser.

Formulärtjänsten har en säker personuppgiftshantering och kryptering vilket gör att formulären kan användas för patientuppgifter. Utskick kan göras till en eller flera patienter samtidigt. Patienten kan besvara utskicket via sin mobiltelefon, inför eller efter vårdbesök. Vårdpersonalen kan ta del av svaren innan besöket istället för att ta tid från vårdmötet.

Det är också möjligt att lägga formulär på 1177.se som är öppna för alla invånare att använda. Ett exempel är formulär för egenanmälan till olika vårdinsatser.

Inloggning:

Exempel på formulär

 • Hälsodeklaration inför besök
 • Skattningsformulär
 • Levnadsvanor
 • Uppföljning av vårdaktivitet
 • Kvalitetsregister
 • Medgivande

Fristående eller integrerade formulär

 • Fristående formulärtjänsten - I fristående formulärtjänsten sköts alla hantering av formulär i formulärtjänstens personalgrännsitt (se bild ovan). Vårdpersonal kan skapa/designa formulär, skicka ut formulär och läsa inkomna svar i personalgränssnittet. Patienten får ett sms om att de har ett formulär att svara på via 1177 Vårdguidens e-tjänster (1177.se).
   
 • Integrerade formulärtjänsten - Formulären skapar i verksamhetsystemet, exempelvis Cosmic. Vårdpersonalen använder verksamhetssystemet för att skicka ut och läsa inkomna svar. Patienten får på samma sätt som ovan ett sms om att de har ett formulär att svara på via 1177 Vårdguidens e-tjänster (1177.se). Möjligheterna är mer begränsade än den fristående formulärtjänsten.

Jämförelse av olika formulärtjänster

Inom 1177 Vårdguiden (1177.se) finns flera olika tjänster som innehåller olika typer av formulärhantering:

 • 1177 Vårdguidens e-tjänster - Ärendehantering
 • Stöd och behandling
 • Formulärtjänsten

Jämförelse av olika formulärtjänster