Navigera till sidans huvudinnehåll

Stöd vid införande av 1177 Vårdguidens e-tjänster

För att aktivera 1177 vårdguidens e-tjänster behöver det först finnas en vårdenhet med samma namn i HSA-katalogen. Minst en, gärna flera personer på enheten behöver utbildas till lokal administratör. 

Aktivera en vårdenhet i 1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Fyll i formuläret "Begäran om aktivering av vårdenhet i 1177 Vårdguidens e-tjänster" och skicka det till förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • Namnet på enheten ska läggas upp enligt Region Jönköpings läns namnstandard.
 • Systemförvaltaren aktiverar den nya enheten och återkopplar när enheten är aktiverad.
 • Enhetens lokala administratör gör inställningar för den nya enheten.
 • Aktivera de ärendetyper enheten ska erbjuda och lägg till standardsvar. Förnya recept, Av- och omboka tid (webbtidbok) är obligatoriska. 
 • Lägg in villkorstexter för respektive ärendetyp.
 • Lägg in behörigheter för enhetens personal.
 • Lägg in uppgifter under fliken inställningar och öppna det geografiska betjäningsområdet för hela landet.

Avaktivera en vårdenhet i 1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Avaktivera alla ärendetyper så att det inte kommer in nya ärenden.
 • Hantera alla inkomna ärenden eller ärenden som inte är avslutade, fördela, besvara och avsluta. Vänta några dagar och kontrollera sedan att inga frågor eller svar har kommit in från invånare.
 • Stäng ner vårdenheten (Geografiskt betjäningsområde i Inställningar) och ta bort medarbetarnas behörigheter. Låt endast behörighet för administratörer ligga kvar.
 • Formuläret "Begäran om inaktivering av vårdenhet i 1177 Vårdguidens e-tjänster" fylls i och skickas till Förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • Tänk också på att ändra eventuella länkar till vårdenhetens 1177 Vårdguidens e-tjänster  och eventuella direktlänkar från vårdenhetens webbsida på plus.rjl.se till ärendetyperna i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • Systemförvaltaren återkopplar när enheten är inaktiverad.