Lathund för mötesfunktioner i Cisco meeting


  1. Göm/dölj egenbild samt val för Kamera av eller på
  2. Mikrofon av eller på
  3. Dela skärm/program
  4. Lämna mötet
  5. Visa deltagare
  6. Chat
  7. Växla enhet
  8. Inställningar för bild och ljud
  9. Växla mellan olika layouter, knappsats/nummerval och information om videomötet