Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildningsmaterial för vårdsamordningsprocessen

Introduktionsfilmen med tillhörande frågor (quiz) beskriver den överenskomna vårdsamordningsprocessen för Jönköpings län. Utbildningsmaterialet kan användas vid introduktion av nyanställda och vid arbetsplatsträffar.

Introduktionsfilmen - indelad i avsnitt

Vårdtidsplanering

Utskrivningsklar

Inskrivning

Initiera/kalla

Utbildningsfrågor (quiz) till arbetsplatsträffar

PDF-format för utskrift: