Allergenenspecifika paneler


Allergenspecifika paneler innehåller en blanding av olika allergener. Paneler har en lägre sensitivitet och specificitet jämfört med enskilda specifika IgE. Vid analys mäter man summan av IgE-antikroppar i blodet mot de allergen som ingår i panelen. Svaret anges kvalitativt som positivt eller negativt resultat.
Vid specifik misstanke rekommenderas beställning av singelallergenet i stället för en panel.

Vid positivt utfall och önskemål från beställaren kompletteras paneler med ingående allergener.

S-Luftvägsallergen ak (Phadiatop):

 • Katt,
 • Häst,
 • Hund,
 • Björk,
 • Gråbo,
 • Timotej,
 • Kvalster,
 • Mögel (Cladosporium)

Gräspanel Gx3

 • Vårbrodd,
 • Engelskt rajgräs,
 • Timotej,
 • Råg,
 • Luddtåtel. 

Kompletteras endast med Timotej.

TrädpanelTx9

 • Gråal,
 • Hassel,
 • Björk,
 • Ek,
 • Vide (Sälg)

Örtpanel Wx3

 • Gråbo,
 • Svartkämpar,
 • Svinmålla,
 • Gullris,
 • Brännässla. 

Kompletteras endast med Gråbo.

Mögelpanel Mx1

 • Penicillum chrysogenum,
 • Cladosporium herbarum,
 • Aspergillus fumigatum,
 • Alternaria alternaria

Födoämnespanel (nötter) Fx1

 • Jordnöt,
 • Hasselnöt,
 • Paranöt,
 • Mandel,
 • Kokosnöt

Födoämnespanel (fisk) Fx2

 • Torsk,
 • Räka,
 • Blåmussla,
 • Tonfisk,
 • Lax

Födoämnespanel Fx5

 • Äggvita,
 • Mjölk,
 • Jordnöt,
 • Vete,
 • Sojaböna,
 • Torsk

Djurpanel Ex1

 • Katt (mjäll),
 • Häst (mjäll),
 • Ko (mjäll),
 • Hund (mjäll)