Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Autologblodgivning (egenblodgivning)

Inför planerade operativa ingrepp kan patienter ge blod till sig själva, så kallad egenblodgivning. Patientens hälsotillstånd och hemoglobinkoncentration måste tillåta avtappning av 1 - 4 enheter blod utan risk för komplikationer.

Operationen ska bedömas som sannolikt blodkrävande.

Remiss

Behandlande läkare skickar remiss till Transfusionsmedicin minst 4-6 veckor före planerad operation (beroende på hur många enheter som önskas), med uppgift om patientens namn, personnummer, adress, telefon, diagnos, eventuell medicinering, planerat ingrepp, operationsdatum och antal enheter som önskas.

Blodgruppering, B-Hemoglobin, anti-HIV 1+2, HBsAg, anti-HCV, anti-HTLV I/II och anti-HBc ska vara utfört och resultatet ska stå på remissen.
Transfusionsmedicin tar då kontakt med patienten och bokar tid för blodgivning.