Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Beställning, allmän information

För att provtagning ska kunna utföras krävs en formell beställning. Beställningen (remissen) ska patienten ha med sig vid provtagningen. I undantagsfall kan remissen skickas till det laboratorium där provtagningen ska utföras alternativt faxas (utan personnummer/namn). Provtagning utförs inte på beställning som är skriven för hand på löst papper eller som ett SMS/mejl i mobiltelefon.
Remissen ska innehålla beställarens företagsnamn (org.nummer vid förstagångsbeställning), adress (eventuellt fakturaadress om annanän svarsmottagaren), namn på remittent, telefon- samt vid behov fax-nummer. Det ska tydligt framgå vilka analyser som önskas samt patientens personnummer och namn. Dessa uppgifter ska helst inte vara skrivna för hand då det ibland är svårt att tyda handskriven text. Om remiss faxas fyller provtagaren i patientens namn och personnummer.

Det går även att använda regionens Allmän/konsultremiss.