Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Faderskapstest

Laboratoriemedicin tar faderskapsprov i ärenden från:

  • Tingsrätten/domstolen
  • Socialförvaltningen/familjerätten
  • Privata ärenden

Alla ärenden måste vara anmälda till Rättsgenetiska avdelningen i Linköping innan provtagning utförs. Beställaren av provtagningen ansvarar för att anmälan är gjord.
På www.rmv.se finns information för privatpersoner om utredningen.

Vi tar munskrapsprov - provtagningssats rekvireras från rättsgenetiska i Linköping (skriftlig instruktion medföljer, instruktionsfilm finns på www.rmv.se) eller blodprov: 1 st 3 mL EDTA rör. Kapillärt 2 microtainerrör med EDTA.

Provtagningsintyg

Den som ansvarar för provtagningen ska före provtagningen utfärda provtagningsintyg och då det är aktuellt ska även samtyckesblankett och fullmakt från vårdnadshavare medfölja provtagningsintyget. Blanketterna finns på www.rmv.se.

Vid beställare ska stå namn och adress på den som betalar ärendet. Är tingsrätten/domstolen beställare skrivs även Mål/ärendenummer här.

Kontroll av provgivarens identitet

Innan prov tas ska provtagaren kontrollera provgivarens identitet. Utför noggrann legitimationskontroll mot giltig Id-handling. Titta noga på fotot, namnteckningen och utgångsdatum. På intyget ska det anges hur identiteten har styrkts. Skriv under intyget vid avsedd plats.

Provgivaren ska bekräfta sin identitet genom att underteckna intyget innan provet tas. Namnteckningen jämförs mot id-handlingen. Om provgivarens identitet har styrkts av någon annan, ska även den personen teckna sitt namn på intyget. Om provgivaren inte fyllt 18 år, ska vårdnadshavare eller den som annars har styrkt provgivarens identitet underteckna intyget.

Märkning av prov

Innan ett prov tas ska provtagaren märka FTA-pappret/provtagningsröret med provgivarens namn och personnummer. Utför provtagningen. Om blodprov tas ska EDTA-röret vändas 10 gånger efter provtagningen. FTA-pappret ska torka 1 timme innan det kan skickas. Tänk på att det förvaras på säker plats.

Betalning/fakturering

Privata ärenden: Betalar provtagningsavgift vid provtagningen, 656 kr (ej högkostnadsgrundande). Se "Kassa lathund" för registrering av betalningen i Cosmic.
Provtagning begärd från domstol/tingsrätt/familjerätt: Faktura (656 kr).
Använd blankett: Fakturaunderlag då annan än patienten ska betala för fakturan. Skickas till öppenvårdsredovisningen.
Skicka intyg till beställaren att prov är taget.