Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Kapillärprovtagning

Kapillärprovtagning medför risk för mindre tillförlitliga analysresultat och bör endast användas då venös provtagning inte kunnat utföras, till exempel svårstuckna patienter och barn.

Planerad kapillärprovtagning

  • Planerad kapillärprovtagning görs endast inom Länssjukhuset Ryhov.
  • Laboratoriets personal utför provtagning efter beställning via remiss.
  • Remiss ska vara laboratoriet tillhanda senast kl 21.00 kvällen före provtagningsdagen.
  • Önskad provtagningstid ska anges på remissen.

Akut kapillärprovtagning

Akut kapillärprovtagning beställs dygnet runt på:

  • telefon 010-242 20 00 - Jönköping
  • telefon 010-243 52 70 - Eksjö
  • telefon 010-245 33 42 - Nässjö
  • telefon 010-244 76 55 - Värnamo.

Provtagningsunderlag (alternativt remiss) ska finnas på avdelningen när provtagaren kommer, för att undvika försening.