Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Provtagning av antikroppar mot covid-19


Ordination och provtagning

Primärvården är basen för ordination och provtagning av antikroppar mot covid-19.
 
Varje vårdcentral bestämmer hur många man har möjlighet att provta, samt organiserar sitt arbete på det sätt som passar bäst. Vårdcentraler inom samma kommun kan samarbeta. Varje vårdcentral ansvarar också för att samarbeta med laboratoriemedicin i de fall det är aktuellt.

1177 Vårdguiden på telefon kan inte svara på frågor om antikroppstestning och tidsbokning eller lämna ut provsvar.
 
På webbplatsen 1177.se finns information om tidsbokning och utlämning av svar samt svar på vanliga frågor.
 

Provtagning av invånare

För att invånare ska få testa sig måste hen ha fyllt 16 år, vara frisk och ha varit symtomfri i minst 14 dagar. Antikroppstestet kostar 200 kr för invånare och är en egenavgift, vilket inte ingår i högkostnadsskyddet. 
 
Avgiften ska registreras med kod 430 Hälsovård, avgiftsbelagd (varugrupp). Välj ”Antikroppstest 200:-” under "Varor provtagning utan moms".
 
Personer som tillhör riskgrupp kan med fördel provtas för antikroppar i samband med annat besök i vården, om läkaren bedömer att personen har nytta av ett test. Om testet görs på medicinsk indikation, är det kostnadsfritt. Provtagning på medicinsk indikation kan också göras på patienter som inte tillhör riskgrupp, men som till exempel utreds för långdragna symtom. Kostnadsfri provtagning registreras i kassan med kod 305, provtagning avgiftsfritt.
 
Invånaren bokar tid för provtagning på valfri vårdcentral, utan krav på listning. Beställning av provet läggs i samband med provtagning.

Vårdcentraler kan även erbjuda drop-in.

Provtagning av brukare

Kommunen provtar kommuninvånare som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Vårdcentralen ordinerar enligt vanlig rutin. Provtagningen är kostnadsfri för brukare.
 
I kassan registreras detta med kod 305, provtagning avgiftsfritt.

Provtagning av personal

Vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård samt inom äldre- och funktionshindersomsorg provtas enligt samma rutin som allmänheten, men betalar ingen egenavgift. Personal som ska provtas ska visa upp ett intyg som skrivits under av ansvarig chef. Mall för intyget har skickats till Region Jönköpings läns HR-chefer och chefer i kommunerna.
 
I kassan registreras detta med kod 305, provtagning avgiftsfritt.

Provsvar

Vid provtagning lämnas ett informationsblad om hur man läser sitt provsvar via journalen på 1177.se. Om invånaren inte kan ta del av provsvaret på 1177.se ansvarar vårdcentralen för att provsvaret informeras via brev eller telefon.
1177 Vårdguiden på telefon kan inte lämna ut provsvar.