Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Provtagning vid covid-19-misstanke


Covid-19-infektion diagnosticeras i första hand med provtagning i luftvägarna och analys av virus-RNA med PCR-teknik.
Ibland är det aktuellt att analysera antikroppar mot viruset i blodprov.

Det finns fem RNA-analyser och två kompletterande antikropps-analyser.

Covid-19, välj analys och hitta beställning

Länkar till provtagningshandboken:

SARS-CoV-2-RNA (patient sjukhus/omsorg)

SARS-CoV-2-RNA (patient, öppenvård)

SARS-CoV-2-RNA (personal, sjukhus)

SARS-CoV-2-RNA (personal, övrig)

Sars-CoV-2-RNA (akut analys) används enbart i akut situationer på sjukhus. Finns inte att beställa i ROS. 

SARS-CoV-2- antikroppar (aktuell infektion)

SARS-CoV-2-antikroppar (tidigare infektion)