Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Provtagning vid covid-19-misstanke


Vårdpersonal och invånare som är aktuella för provtagning

Provtagning rekommenderas i tidigt skede vid ett infektionsinsjuknande med symtom som beskrivits för covid-19 (t ex hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, illamående eller värk i muskler och leder).
Det är viktigt att du först kontaktar din vårdcentral för bedömning. Tid måste bokas för provtagning.

Personal inom hälso- och sjukvård och kommunens omsorg kan under helger ta prov för covid-19 på särskild infektionsmottagning primärvård på länets tre akutsjukhus. Se särskild information. 
Tid måste bokas för provtagning.

Läs mer hur man gör för att lämna prov på 1177.se

Följande analyser finns att beställa i ROS:

SARS-CoV-2-RNA (patient sjukhus/omsorg)

Avsett för patienter på sjukhus, särskilda boenden inom kommunal hälso- och sjukvård. Analysen är även avsedd att användas vid smittspårning och screening.
Beställs av sjukhuskliniker och primärvård.
Svaras ut i ROS 3 ggr/dygn under vardagar, 2 ggr/dygn under lördagar och helgdagar (se provtagningsanvisningarna för tiderna som gäller).
Länk till provtagningshandboken:
SARS-CoV-2-RNA (patient sjukhus/omsorg)

SARS-CoV-2-RNA (patient, öppenvård)
Avsett för patienter som söker primärvård med symtom som inger misstanke om covid-19.
Prov som anlänt till Laboratoriemedicin Ryhov senast kl. 17.30 besvaras nästa dags eftermiddag/kväll.
Länk till provtagningshandboken:
SARS-CoV-2-RNA (patient, primärvård)

SARS-CoV-2-RNA (personal, sjukhus)
Avsett för personal som jobbar på sjukhus och har symtom som inger misstanke om covid-19.
Beställs av primärvård.
Svaras ut i ROS och 1177.se 3 ggr/dygn under vardagar, 2 ggr/dygn under lördag och helgdagar (se provtagningsanvisningarna för tiderna som gäller).
Länk till provtagningshandboken:
SARS-CoV-2-RNA (personal, sjukhus)

SARS-CoV-2-RNA (personal, övrig)
Avsett för personal som jobbar inom primärvård, omsorg eller annan samhällsviktig verksamhet och som har symtom som inger misstanke om covid-19. Analysen är även avsedd att användas vid smittspårning.
Beställs av primärvård.
Prov som anlänt till Laboratoriemedicin senast kl. 17.30 besvaras nästa dags eftermiddag/kväll.
Länk till provtagningshandboken:
SARS-CoV-2-RNA (personal, övrig)

SARS-CoV-2-RNA (akut analys)
Avsett enbart för akuta situationer på sjukhus (svårt sjuk patient, akut brist på isoleringsvårdplatser).
Endast ett fåtal analyser tillgängliga. Beställs av särskilt utvalda funktioner.
Svaras < 4 timmar i ROS.

Kompletterande analyser:

SARS-CoV-2- antikroppar (aktuell infektion)
Avsett som komplement till RNA-analys vid utredning av aktuella covid-19-liknande symtom med duration >10 dagar.
Framför allt aktuellt på sjukhus vid utredning av svår sjukdom med negativ RNA-analys.
Svaras ut i ROS inom 2-3 dagar.
Länk till provtagningshandboken:
SARS-CoV-2- antikroppar (aktuell infektion)

SARS-CoV-2-antikroppar (tidigare infektion)
Avsett för seroprevalensstudier.
Rutin för beställning är regionala riktlinjer som kommer inom kort.
Svaras ut i ROS inom 2-3 dagar.
Länk till provtagningshandboken:
SARS-CoV-2-antikroppar (tidigare infektion)

Provtagningsset
Material beställs via Raindance hos Länsförsörjning (art nr. 11001100).

En förpackning består av 10 provtagningspinnar och 10 provtagningsrör med
1-2 ml steril NaCl 0,9% samt informationsblad. Materialet är hållbart 3 månader efter tillverkning.
Observera att i en del set ingår det ett transportrör som inte ska användas. Det är enbart provtagningsröret med NaCl som ska användas. Tydlig information med bild och text följer med respektive provtagningsset.

Så här tas provet:

Prov kan tas på två sätt:
1. Nasofarynxprov tas med provtagningskit (artnr 11001100).
Alternativ: flockad provtagningspinne (artnr 16459100) eller provtagningspinne näshåla tunn (artnr 16459000) som efter provtagning sätts i rör med vit skruvkork (art nr 06639910) med 1-2 mL steril NaCl-lösning.

För den sterila pinnen till bakre nasofarynxväggen och rotera den där några sekunder. Placera pinnen i skruvkorksröret och bryt av den vid markeringen.

2. Pinnprov från bakre svalgväggen (i andra hand, om NPH-prov ej kan tas):
För den sterila pinnen till bakre svalgväggen och rotera den där några sekunder. Placera pinnen i skruvkorksröret (artnr 11001100).

Se gärna instruktionsfilm för provtagning (öppnas i nytt fönster)

För mer information, se Smittskydd och vårdhygien