Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Provtagning vid smittspårning och screening i kommunal vård och omsorg


Vårdtagare/personal som är aktuell för provtagning vid smittspårning

Vårdtagare och personal, samt eventuellt andra personer där det efter kartläggning framkommit att man varit i kontakt med person sjuk i covid-19. Undantagna är de som har eller har haft en bekräftad covid-19-infektion eller positivt antikroppstest inom 6 månader. Provet är avsett att användas vid smittspårning inom vård- och omsorg.

Vårdtagare som är aktuell för screening

Provtagning rekommenderas ske på alla vårdtagare (förutom de som har eller haft en bekfräftad covid-19-infektion eller positivt antikroppstest inom 6 månader) vid:

 • inflyttning från ordinärt boende till särskilt boende för äldre eller gruppbostad och korttidsplats
 • utskrivning från sjukhusvård till korttidsplats, särskilt boende för äldre eller gruppbostad eller ordinärt boende med insatser enligt SoL eller LSS
 • flytt från korttidsplats till särskilt boende för äldre eller gruppbostad 
 • första växelvårdstillfället

Följande analyser finns att beställa i BOS

 • SARS-CoV-2-RNA (patient sjukhus/omsorg)
  Avsett för patienter på sjukhus, särskilda boenden och inom kommunal hälso- och sjukvård. Analysen är även avsedd att användas vid smittspårning och screening.
  Beställs av sjukhuskliniker och primärvård.
  Svaras ut i BOS 3 ggr/dygn under vardagar, 2 ggr/dygn under lördagar och helgdagar (se provtagningsanvisningarna för tiderna som gäller).
  Länk till provtagningshandboken:
  SARS-CoV-2-RNA (patient sjukhus/omsorg)

 • SARS-CoV-2-RNA (personal, övrig)
  Avsett för personal som jobbar inom primärvård, omsorg eller annan samhällsviktig verksamhet och som har symtom som inger misstanke om covid-19. Även avsett att användas i samband med smittspårning.
  Beställs av primärvård.
  Svaras ut i BOS och på 1177.se inom 24-48 timmar, men kan fördröjas något vid hög belastning.
  Länk till provtagningshandboken:
  SARS-CoV-2-RNA (personal, övrig)

Så här tas provet:

Prov kan tas på två sätt:
1. Nasofarynxprov tas med provtagningskit (artnr 11001100).
Alternativ: flockad provtagningspinne (artnr 16459100) eller provtagningspinne näshåla tunn (artnr 16459000) som efter provtagning sätts i rör med vit skruvkork (art nr 06639910) med 1-2 mL steril NaCl-lösning.

För den sterila pinnen till bakre nasofarynxväggen och rotera den där några sekunder. Placera pinnen i skruvkorksröret och bryt av den vid markeringen.

2. Pinnprov från bakre svalgväggen (i andra hand, om NPH-prov ej kan tas):
För den sterila pinnen till bakre svalgväggen och rotera den där några sekunder. Placera pinnen i skruvkorksröret (artnr 11001100).

Se gärna instruktionsfilm för provtagning (öppnas i nytt fönster)

För mer information se Smittskydd Vårdhygien