Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Arbetsplats- och förskrivarkoder samt receptblanketter


Arbetsplatskoder

Alla recept, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar måste vara försedda med arbetsplatskod för att läkemedel ska subventioneras.

Arbetsplatskoder i Region Jönköpings län börjar på 0600000 följt av en sexsiffrig kod. De sju siffrorna som är innan 06 är den personliga förskrivarkoden.

Folkhälsa och sjukvård ansvarar för utlämnandet och underhåll av arbetsplatskoder till för­skrivare som inte är anställda av Region Jönköpings län enligt följande riktlinjer.

Förskrivaren förutsätts:

  • Använda såväl arbetsplatskod som förskrivarkod
  • Ha god följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer
  • Förskriva enligt vetenskap och beprövad erfarenhet

Förutsättningar för rätt till arbetsplatskod:

  • Pensionerade läkare eller fritidspraktiker utan fysisk arbetsplats ska vara folkbokförda inom Region Jönköpings län
  • Beviljas endast till verksamheter som ligger inom Region Jönköpings län

Förskrivarkoder

Alla legitimerade förskrivare har en personlig förskrivarkod som består av sju siffror. Nylegitimerade förskrivare får sin förskrivarkod per post i samband med att legitimationen utfärdas. Sjuksköterskor och barnmorskor tilldelas sin förskrivarkod när Socialstyrelsen godkänt deras begäran om förskrivningsrätt. Den som har ett särskilt förordnande att utöva ett yrke, till exempel AT-läkare, tilldelas en gruppförskrivarkod av vårdgivaren.

Mer om gruppförskrivarkoder (begränsad läsbehörighet)

Receptblanketter

Vid förskrivning av läkemedel bör läkemedelsmodulen i Cosmic användas.  Om pappersrecept behöver användas, se
Hantering av receptblock -Dokumentationshandboken (begränsad läsbehörighet).

Eventuella pappersrecept beställs via Kundservice på Inköpsavdelningen, se information Recept - Serviceportalen (begränsad läsbehörighet).

Kontaktuppgifter och ansökan

Arbetplatskoder till anställda inom Region Jönköpings län
regionledningskontoret.ekonomi@rjl.se

Arbetplatskoder till anställda utanför Region Jönköpings län
folkhalsa.sjukvard@rjl.se

Uppgifter om förskrivarkoder, Socialstyrelsen
hosp@socialstyrelsen.se
075-247 30 00 (måndag-fredag 12.30-14.00)

Formulär för ansökan om arbetsplatskod
Gäller förskrivare som ej är anställda av Region Jönköpings län, även pensionerande förskrivare.

För att ansöka om arbetsplatskod, fyll i formuläret.
Scanna sen in ifyllt och signerat dokument och maila det till folkhalsa.sjukvard@rjl.se
eller posta till:

Region Jönköpings län,
Box 1024
551 11 Jönköping.

Märk med "arbetsplatskod".