Beställning av läkemedel från Sjukhusapoteket


Läkemedelsbeställning görs av behörig beställare i Region Jönköpings läns beställningsportal Raindance.

Information och manualer för hur beställning görs finns på Raindance informationssida.

Läkemedel som inte kan beställas via Raindance beställs via fax, på särskild faxblankett. Fax är också reservrutin om Raindace inte är tillgängligt.

Läkemedelskassetter till bärbara läkemedelspumpar beställs också via fax, på avsedd blankett.

Sjukhusapoteket levererar vissa läkemedel enligt regiongemensamt avtal med läkemedelsföretag (upphandlade läkemedel).