Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utbildning: Högriskläkemedel - insulin


Högriskläkemedel, potentiellt farliga läkemedel, är läkemedel som har en större risk att orsaka allvarlig skada om de används på fel sätt. Antalet misstag vid användning av dessa läkemedel är inte större jämfört med övriga läkemedel, men konsekvensen av ett fel är mer förödande för patienten.

Insulin är en läkemedelsgrupp som Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län identifierat som ett högriskläkemedel. Läkemedlen ökar, både i antal preparat som finns tillgängliga men också med antal patienter som använder dem.

Under hösten 2019 erbjuder Läkemedelskommittén samtliga vårdavdelningar inom Region Jönköpings län en kortare, kostnadsfri utbildning (cirka 30 minuter) kring insuliner i syfte att öka säkerheten kring användningen. Målgrupp sjuksköterskor. Utbildningen kan ske i samband med APT.

Anmälan: Görs genom funktionsbrevlådan apotekare@rjl.se

Ange vilket sjukhus samt avdelning som önskar utbildningen, ange personalgrupp samt ge förslag på tider och datum.