Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Läkemedel i vårdens övergångar


Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län arbetar för att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar, dvs när patienten skrivs in respektive skrivs ut från sjukhus, byter vårdgivare och/ eller vårdnivå. Följande punkter är centrala för en god och säker vård:

Läkemedelsavstämning

Läkemedelslista

  • Håll läkemedelslistan uppdaterad. Läkemedelslistan är central i kommunikation kring läkemedel med patient, närstående samt annan hälso- och sjukvård, se riktlinjer ”Ordination och hantering av läkemedel, Läkemedelslista". Region Jönköpings län stödjer LOKs och Läkarförbundets riktlinjer kring en gemensam läkemedelslista, se Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista.
  • Lägg gärna patienten läkemedelslista i en plastficka i A5-format, avsedd för läkemedelslista. Beställs i Region Jönköpings läns beställningsportal, artikelnummer 23597000.
  • Om en patient har stöd i sin läkemedelshantering av kommunal hälso- och sjukvård, förmedla en aktuell läkemedelslista till ansvarig sjuksköterska efter vårdtiden/ mottagningsbesöket, se riktlinje Ordination och hantering av läkemedel, Samverkan.

Läkemedelslistan kan nås via 1177 - journalen på nätet samt NPÖ.

Information och utbildning kring rätt hantering av läkemedelslista i Cosmic ges av Region Jönköpings läns apotekare. Utbildningstillfällen ordnas regelbundet i samband med AT-läkare introduktion och för nyanställd personal, se Lärande och kompetensportalen.

Dokumentation av läkemedel

  • Dokumentera läkemedelsförändringar som görs under vårdtiden/ mottagningsbesöket i journaltext under sökord Läkemedelsförändring, se rutin Dokumentation av läkemedel i journalsystemet Cosmic. Dokumenationen ska svara på frågorna: vilket läkemedel, varför, mål och hur länge.

Ansvar för fortsatt behandling

Den som förskriver läkemedel ansvarar för behandling och uppföljning. I en vårdövergång kan ansvar för behandling och uppföljning lämnas över till annan förskrivare genom en överenskommelse, se LOKs och Läkarförbundets riktlinjer Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista.

Information om fortsatt läkemedelsbehandling

Tillgång till läkemedel i vårdövergångar

  • Förvissa dig om att patienten praktiskt kan påbörja sin läkemedelsbehandling, dvs att läkemedel finns tillgängligt och att patienten kan hantera dem.