Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Läkemedelsgenomgångar i praktiken

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län har tagit fram länsövergripande riktlinjer för arbete med läkemedelsgenomgångar, se riktlinjer "Ordination och hantering av läkemedel, Läkemedelsgenomgångar".

Frågor att besvara vid en läkemedelsgenomgång

  • Finns det fortsatt indikation för behandling med läkemedlet?
  • Finns det dokumenterad effekt på symtom eller sjukdom som läkemedlet är givet för?
  • Är läkemedlet och doseringen anpassad till patientens ålder,  njur-och leverfunktion?
  • Har patienten flera läkemedel inom samma terapiområde? Dubbelförskrivning?
  • Är biverkningarna eller risk för biverkningar större än läkemedlets nytta?
  • Finns det risker för interaktioner?
  • Finns det ett mål och en plan för fortlöpande utvärdering i behandlingen med läkemedlet?
  • Vid behov, hur snabbt kan läkemedlet sättas in eller sättas ut utan besvärande biverkningar?
  • Finns det icke-farmakologiska alternativ?

Arbetsmaterial att använda vid läkemedelsgenomgång

Fakta och stöd vid läkemedelsgenomgång

Farmacevtiskt stöd

Ett multiprofessionellt arbetssätt är önskvärt vid fördjupade läkemedelsgenomgångar. Samverkan mellan patient, närstående, omvårdnadspersonal, sjuksöterska och läkare kan kompletteras med apotekare. Inom Region Jönköpings län finns apotekare att tillgå genom Område Läkemedelsförsörjning. Vid önskat stöd, ta kontakt via mejl apotekare@rjl.se