Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Läkemedelsinformation för läkare

Från hösten 2011 erbjuder Läkemedelskommittén, i samarbete med enheten Klinisk farmaci, producentobunden läkemedelsinformation till länets vårdvalsenheter och sjukhuskliniker.

Läkemedelsinformation syftar till att ge producentobunden information om nya läkemedel samt information kring aktuella rekommendationer eller beslut rörande läkemedel. Informationen grundar sig på beslut och värderingar av myndigheter inom läkemedelsområdet (Läkemedelsverket, Europeiska läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, SBU samt Socialstyrelsen).

Materialet förankras hos Läkemedelskommittén och länets Fakta-grupper.

Informationen tar cirka 1 timme och erbjuds en gång per termin.
För mer information och bokning, kontakta apotekare i respektive sjukvårdsområde.

Kontakt

Anna-Carin Sköld
anna-carin.skold@rjl.se  
Höglandets sjukvårdsområde

Kristin Krigsman
kristin.krigsman@rjl.se
Jönköpings sjukvårdsområde

Per Karlsson
per.karlsson@rjl.se 
Värnamo sjukvårdsområde