Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Läkemedelsutbildning för AT-läkare - fokus Läkemedel till äldre (webb-utbildning med seminarium)


För att stödja en ökad kompetens inom området läkemedel till äldre har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning som i första hand riktar sig till AT-läkare.

Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Landstingens läkemedelskommittéer (LOK), Läkemedelsverket, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Inom Region Jönköpings Län kommer webbutbildningen ingå i AT-läkarprogrammet och varje block kommer att diskuteras på utbildningstillfällen under placering på medicin, kirurgi/ortopedi, psykiatri och allmänmedicin.

Studierektorerna och Läkemedelskommittén inbjuder länets AT-läkare till dessa obligatoriska seminarier. En utskriven kopia av genomfört kunskapstest lämnas till AT-samordnare vid kursens slut.
Seminarierna hålls av ST-läkare i Geriatrik tillsammans med regionens kliniska apotekare.

Läkemedel till äldre (webb-utbildning)

(Om det är problem med Internet Explorer, testa Google Chrome. Läs mer under "Systemkrav" i webbutbildningen)

Introduktion

Under introduktionsveckan kommer en information/kort introduktion om utbildningen att hållas. Se separat schema för introduktionsveckan.

Seminarium

Inom varje block hålls ett lunchseminarium kl 12.00-13.00. Lunch serveras kl 12.00. Seminariet börjar strax efter. Läkemedelskommittén bjuder på lunch.

Inför seminariet ska AT-läkaren förberett sig genom att ha gjort fallen inom det blocket och skrivit ut sina svar och frågor/funderingar.

Eksjö 2019

 • Medicin: 23/10 kl 12-13
 • Kirurgi/Ortopedi: 6/11 kl 12-13
 • Psykiatri: 27/11 kl 12-13
 • Allmänmedicin: 20/11 kl 12-13

Jönköping 2019

 • Medicin: 1/10 kl 12-13, Spegelsalen
 • Kirurgi/Ortopedi: 8/10 kl 12-13, Spegelsalen
 • Psykiatri: 15/10 kl 12-13, Spegelsalen
 • Allmänmedicin: 1/10 kl 15-17, Flygeln (hiss D, plan 4)

Värnamo 2019

 • Medicin: 10/9 kl 11.45-13, Sjukvårdsledningens konferensrum (Iris)
 • Kirurgi/Ortopedi: 15/10 kl 11.45-13, Sjukvårdsledningens konferensrum (Iris)
 • Psykiatri: 5/11 kl 11.45-13, Förmaket plan 5 Medicinhuset
 • Allmänmedicin: 13/11 kl 15-16.30, Förmaket plan 5 Medicinhuset

Kontakt

Ansvariga
Björn Westerlind
Överläkare, Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
bjorn.westerlind@rjl.se

Höglandet
Anna Adamsson
klinisk apotekare
anna.adamson@rjl.se

Jönköping (samordnare)
Per Karlsson
klinisk apotekare
per.karlsson@rjl.se

Värnamo
Artemis Sarri
klinisk apotekare
artemis.sarri@rjl.se