Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Läkemedelsutbildning för AT-läkare - fokus Läkemedel till äldre (webb-utbildning med seminarium)


För att stödja en ökad kompetens inom området läkemedel till äldre har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning som i första hand riktar sig till AT-läkare.

Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Landstingens läkemedelskommittéer (LOK), Läkemedelsverket, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Inom Region Jönköpings Län kommer webbutbildningen ingå i AT-läkarprogrammet och varje block kommer att diskuteras på utbildningstillfällen under placering på medicin, kirurgi/ortopedi, psykiatri och allmänmedicin.

Studierektorerna och Läkemedelskommittén inbjuder länets AT-läkare till dessa obligatoriska seminarier. En utskriven kopia av genomfört kunskapstest lämnas till AT-samordnare vid kursens slut.
Seminarierna hålls av ST-läkare i Geriatrik tillsammans med regionens kliniska apotekare.

Läkemedel till äldre (webb-utbildning)

(Om det är problem med Internet Explorer, testa Google Chrome. Läs mer under "Systemkrav" i webbutbildningen)

Introduktion

Under introduktionsveckan kommer en information/kort introduktion om utbildningen att hållas. Se separat schema för introduktionsveckan.

Seminarium

Inom varje block hålls ett lunchseminarium kl 12.00-13.00. Lunch serveras kl 12.00. Seminariet börjar strax efter. Läkemedelskommittén bjuder på lunch.

Inför seminariet ska AT-läkaren förberett sig genom att ha gjort fallen inom det blocket och skrivit ut sina svar och frågor/funderingar.

Utbildningen är INSTÄLLD under våren 2020 pga att Socialstyrelsen uppdaterar patientfallen. Nästa kurstillfälle blir preliminärt nov/dec 2020. Exakta datum kommer att publiceras här framöver. 

Eksjö 2020

 • Medicin: senhösten 2020
 • Kirurgi/Ortopedi: senhösten 2020
 • Psykiatri: senhösten 2020
 • Allmänmedicin: senhösten 2020

Jönköping 2020

 • Medicin: senhösten 2020
 • Kirurgi/Ortopedi: senhösten 2020
 • Psykiatri: senhösten 2020
 • Allmänmedicin: senhösten 2020

Värnamo 2020

 • Medicin: senhösten 2020
 • Kirurgi/Ortopedi: senhösten 2020
 • Psykiatri: senhösten 2020
 • Allmänmedicin: senhösten 2020

Kontakt

Ansvariga
Björn Westerlind
Överläkare, Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
bjorn.westerlind@rjl.se

Höglandet
Anna Adamsson
klinisk apotekare
anna.adamson@rjl.se

Jönköping (samordnare)
Per Karlsson
klinisk apotekare
per.karlsson@rjl.se

Värnamo
Artemis Sarri
klinisk apotekare
artemis.sarri@rjl.se