Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Ledamöter i läkemedelskommittén

Ordförande: Mårten Lindström
Överläkare, Medicin, Länssjukhuset Ryhov
marten.lindstrom@rjl.se

Vice ordförande: Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Folkhälsa och sjukvård
mats.bojestig@rjl.se

Sekreterare: Anna Adamsson
klinisk apotekare, Läkemedelsförsörjning
anna.adamsson@rjl.se

Göran Henriks
Utvecklingsdirektör, Qulturum
goran.henriks@rjl.se

Karolina Mak
Processledare upphandling, Inköpsavdelningen
karolina.mak@rjl.se

Thomas Axén
MAS, Jönköpings kommun  
thomas.axen@jonkoping.se

Therese Ek
MAS, Habo kommun
therese.ek@habokommun.se

Jonatan Vincent
Ekonom, Ekonomiavdelningen
jonatan.vincent@rjl.se

Carin Skarp
Områdeschef, Läkemedelsförsörjning
carin.skarp@rjl.se

Anne-Marie Suutari
Specialistläkare, Medicin, Höglandssjukhuset
anne-marie.suutari@rjl.se

Anders Sjögren
chefläkare, Värnamo sjukhus
anders.sjogren@rjl.se

Björn Westerlind
Överläkare, Geriatriken, Länssjukhuset Ryhov
bjorn.westerlind@rjl.se

Ola Jakobsson
ST-läkare, Psykiatri, Länssjukhuset Ryhov
ola.jakobsson@rjl.se

Wojciech Broda
Överläkare, Medicin, Höglandssjukhuset
wojciech.broda@rjl.se

Lars Winborg
kanslichef, Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) Jönköping
lars.winborg@hso.jonkopingslan.se

Anne Hiselius
Läkemedelsstrateg, Folkhälsa och sjukvård
anne.hiselius@rjl.se

Anna Wiberg
klinisk apotekare, Läkemedelsförsörjning
anna.wiberg@rjl.se

Maria Ekelund
verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicin, Länssjukhuset Ryhov
maria.ekelund@rjl.se

Simon Rundquist
överläkare, Barn- och ungdomsmedicin, Länssjukhuset Ryhov
simon.rundquist@rjl.se

József Sonkády
distriktsläkare, Nässjö vårdcentral
jozsef.sonkady@rjl.se

Karin Karlsson
ST-läkare, Hälsans vårdcentral 2, Jönköping, Faktakoordinator
karin.a.karlsson@rjl.se

Per Nodbrant
verksamhetschef, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov
per.nodbrant@rjl.se

Joakin Edvinsson
utvecklingschef, medicinsk vård
joakim.edvinsson@rjl.se