Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Ledamöter i läkemedelskommittén


Ordförande: Mårten Lindström
Överläkare, Medicin, Länssjukhuset Ryhov
marten.lindstrom@rjl.se

Vice ordförande: Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Folkhälsa och sjukvård
mats.bojestig@rjl.se

Sekreterare: Lars Abrahamsson
Apotekare, Folkhälsa och sjukvård
lars.abrahamsson@rjl.se

Thomas Axelsson
Teamledare, Inköpsavdelningen
thomas.axelsson@rjl.se

Thomas Axén
MAS, Jönköpings kommun  
thomas.axen@jonkoping.se

Margareta Lägervik
MAS, Nässjö kommun
margareta.lagervik@nassjo.se

Jonatan Buhr Juris
Ekonom, Ekonomiavdelningen
jonatan.buhr.juris@rjl.se

Carin Skarp
Områdeschef, Läkemedelsförsörjning
carin.skarp@rjl.se

Peter Johansson
Distriktsläkare, Wetterhälsan
peter.johansson@rjl.se

Anne-Marie Suutari
Specialistläkare, Medicin, Höglandssjukhuset
anne-marie.suutari@rjl.se

Anders Sjögren
chefläkare, Värnamo sjukhus
anders.sjogren@rjl.se

Björn Westerlind
Överläkare, Geriatriken, Länssjukhuset Ryhov
bjorn.westerlind@rjl.se

Erik Nilzén
Chefsöverläkare, Psykiatrin, Höglandssjukhset
erik.nilzen@rjl.se

Wojciech Broda
Överläkare, Medicin, Höglandssjukhuset
wojciech.broda@rjl.se

Lars Winborg
kanslichef, Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) Jönköping
lars.winborg@hso.jonkopingslan.se

Anne Hiselius
Läkemedelsstrateg, Folkhälsa och sjukvård
anne.hiselius@rjl.se

Anna Wiberg
klinisk apotekare, Läkemedelsförsörjning
anna.wiberg@rjl.se

Maria Ekelund
verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicin, Länssjukhuset Ryhov
maria.ekelund@rjl.se

Valentina Moldovan
verksamhetschef, Gränna vårdcentral
valentina.moldovan@rjl.se