Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Licenser och licensläkemedel


Läkemedel som inte är godkända i Sverige får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket givit försäljningstillstånd. Sådant tillstånd kallas licens. En licens kan gälla för:

  • enskild patient
  • användning till en patientgrupp som behandlas vid en klinik eller likvärdig inrättning, så kallad generell licens.

I Region Jönköpings län finns riktlinjer för hantering av licenser, se Läkemedelsanvädning, Ordination och hantering av läkemedel

Produktinformation om specifika licenser finns samlade på Licenspreparat - Information

Ytterligare information finns på läkemedelsverkets hemsida Licens, Läkemedelsverket