Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Maskinell dosdispensering i Region Jönköpings län

En patient som behöver stöd i sin läkemedelshantering kan erbjudas att få sina läkemedel dosförpackade. Maskinell dosdispensering är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för patienter med regelbunden och stabil medicinering, oavsett boendeform, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv t.ex. på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Samtycke till att bli dospatient innebär att patienten godkänner att vårdpersonal och apotek får utbyta information kring patientens läkemedel. Dospatientens alla förskrivna läkemedel blir därmed samlade på samma lista, dosreceptet.

Genom maskinell dosdispensering:

  • levereras dosförpackade läkemedel (där varje dospåse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle) i första hand för två veckors förbrukning och i andra hand för en veckas förbrukning.
  • beställs och levereras kompletterande läkemedel i originalförpackning.
  • levereras ett dosrecept.

Leveranser kan ske till särskilt boende, mottagning, lokalt apotek eller apoteksombud.

Information om maskinell dosdispensering

Lokala riktlinjer

Information om förskrivningsverktyget Pascal