Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Ordination och hantering av läkemedel för sjuksköterskor


Läkemedelskommittén ordnar utbildning för sjuksköterskor kring ordination och hantering av läkemedel en gång per år (hösten).

På länets tre sjukhus finns nätverk för läkemedelsansvariga sjuksköterskor. Träffar sker 1-2 gånger per år och sjukhus.

På länets tre sjukhus medverkar apotekare i introduktionsprogrammet för nya sjuksköterskor (RIU) två gånger per år.

På Länssjukhuset Ryhov medverkar apotekare i ett block om läkemedelshantering vid Metodikums introduktion för sommarvikarierande sjuksköterskor.

Anmälan

Mer information och anmälan finns i Lärandekalendern