Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Resa med läkemedel


Den person som har förskrivet läkemedel till sig ansvarar för att ta reda på vilka regler som gäller för det land personen ska resa till. Inom Sverige får en person ta med sig de läkemedel som är förskrivet till sig. Oavsett om resan sker inom Sverige eller in i ett annat land, måste personen kunna visa att läkemedlet är förkrivet till denne. Vilken information som behövs varierar men kan tex vara att läkemedlet har en etikett från ett apotek med personuppgifter, att personen kan visa ett läkarintyg eller ett recept.

Vid resa utanför Sverige skiljer det sig åt beroende på om landet finns inom Schengenområdet eller inte.

  • För resa till ett annat Schengenland krävs ett Schengenintyg som utfärdas på valfritt apotek i Sverige. Intyget gäller i 30 dagar. Vid längre resa får personen ta kontakt med läkare i aktuellt land för att få läkemedel utskrivet.
  • För resa till land utanför Schengenområdet behöver landets ambassad i Sverige kontaktas för att få mer information om vilka regler som gäller i det landet. Se Utländska ambassader i Sverige.

Mer information om att resa med läkemedel finns: