Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Resa med läkemedel


Den person som behöver har med sig förskrivna läkemedel på resa ansvarar för att ta reda på vilka regler som gäller för det land personen ska resa till. Inom Sverige får en person ta med sig de läkemedel som är förskrivet till sig själv. Oavsett om resan sker inom Sverige eller in i ett annat land, måste personen kunna visa att läkemedlet är förskrivet till denne. Vilken information som behövs varierar mellan olika länder, men kan t. ex. vara att läkemedlet ska ha en apoteksetikett med personuppgifter, att personen ska kunna visa ett läkarintyg eller ett recept.

Utlandsresa

Vid resa utanför Sverige skiljer det sig åt beroende på om landet finns inom Schengenområdet eller inte.

  • För resa till ett land inom Schengenområdet krävs ett Schengenintyg som utfärdas på valfritt apotek i Sverige. Intyget gäller i 30 dagar. Vid längre resa får personen ta kontakt med läkare i aktuellt land för att få läkemedel utskrivet.
  • För resa till land utanför Schengenområdet behöver landets ambassad i Sverige kontaktas för att få mer information om vilka regler som gäller i det landet. Se Utländska ambassader i Sverige.

Mer information om att resa med läkemedel finns: