Navigera till sidans huvudinnehåll

Restnotering Addaven Fresenius Kabi

Det råder för närvarande brist på Addaven, spårämnen för tillsats till Nutriflex. Läkemedlet beräknas åter finnas tillgängligt i början av mars 2022.

Alternativ att använda till vuxna patienter under restperioden är Nutryelt. Innehållet i Addaven och Nutryelt är medicinskt bedömt som i princip likvärdigt, förutom zinkinnehållet som är mer än dubblerat (7,7 mikromol/10ml i Addaven jmf med 15,3 mikromol/10ml i Nutryelt).  Detta gör att Nutryelt inte är lämpligt för rutinmässig användning till barn.

Sjukhusapoteket har ett mindre lager av Addaven och när det är slut kommer Nutryelt levereras.

Inneliggande vuxen patient: Vid första utdelningstillfället - Sjuksköterska dokumenterar i läkemedelslistans utdelningsvy eller motsvarande att ordinerad dos av Addaven ersätts med Nutryelt.

 

Innehåll aktiva ingredienser mikromol/10ml:

Addaven           Nutryelt

Cr                  0,020             0,019

Cu                 0,60               0,47

F                    5,0                 5,0

Fe                  2,0                 1,8

I                     0,10               0,1

Mn                 0,10               0,1

Mo                 0,020             0,021

Se                  0,10               0,09

Zn                  7,7                 15,3

 

Innehållet av natrium och kalium motsvarar natrium 120 mikrogram kalium 3,9 mikrogram i både Addaven och Nutryelt.

 

 

Vid frågor kontakta klinisk apotekare Anna-Carin Sköld, anna-carin.skold@rjl.se