Retur av läkemedel


Läkemedel kan returneras till Sjukhusapoteket vid indragningar, reklamationer och i vissa fall vid felbeställningar. Vid en eventuell felbeställning, kontakta Sjukhusapoteket i Jönköping på 23480 innan retur sker.

Retur ska göras personligen eller i plomberad låda. Blankett för retur ska fyllas i och medfölja returen.